614

De Meest Sterke Slaappillen en hun Voor- en Nadelen

Slaappillen kan je verdelen in 2 groepen. De groep benzodiazepines (ook wel benzos of pammetjes genoemd) en de groep non-benzodiazepines.

De benzodiazepines staan bekend als de meest sterke slaappillen. Tegelijkertijd zijn ze ook berucht om hun verslavende werking.

In dit artikel kom je precies te weten wat de sterkste slaappillen zijn en wat hun mogelijke gevaren en bijwerkingen zijn.

Inhoud van dit artikel

Wat zijn benzodiazepines?

Benzodiazepines zijn een groep van slaap- en kalmerende middelen. Ze worden ook wel pammetjes genoemd omdat de namen van deze middelen vaak eindigen op pam. Vaak voorgeschreven pammetjes zijn diazepam, oxazepam, lorazepam en temazepam.

Wat betreft de chemische structuur en de werking lijken de middelen uit de benzodiazepine groep op elkaar. Ze verschillen van elkaar in werkingsduur, inwerkingssnelheid en interacties met andere middelen.

Bepaalde benzos worden zowel als slaappil als kalmeringsmiddel voorgeschreven. Alle benzodiazepines hebben een kalmerende werking. Doordat je kalm wordt kan je in slaap vallen.

Benzos stimuleren de GABA-receptoren in onze hersenen. GABA staat voor Gamma AminoButyric Acid. Of in het Nederlands: gamma-aminoboterzuur. Het is een aminozuur wat als neurotransmitter fungeert. Het zorgt voor verminderde prikkeloverdracht en de activiteit van het zenuwstelsel wordt er door vermindert. Dit zorgt voor sufheid, slaperigheid, spierverslapping en angstdemping waardoor je rustig wordt en sneller in slaap kan vallen.

Behalve als slaap- of kalmerend middel worden bepaalde benzodiazepines ook voorgeschreven bij angstgevoelens, paniekstoornissen, onrust, spierkrampen, alcoholontwenning, epilepsie, gespannenheid en psychoses.

Uit cijfers van de GGz komt naar voren dat maar liefst 1 op 10 Nederlanders een benzodiazepine gebruikt (bron). Vrouwen gebruiken 2 maal zo vaak een benzodiazepine als mannen.

Bij het gebruik van benzodiazepines ontstaat er gewenning/tolerantie. Dit betekent dat er een steeds hogere dosis nodig is om hetzelfde effect te bereiken. Indien er een gewenning optreed dan kan het gebruik makkelijk oplopen tot 10x een normale dosering (bron).

Bij langdurig gebruik van benzodiazepines ontstaat er een afhankelijkheid. Indien er langdurig gebruik is gemaakt van een benzodiazepine om te kunnen slapen dan zal dit middel afgebouwd moeten worden. Dit zal in overleg met de huisarts moeten gebeuren, deze kan een afbouwschema opstellen en de vorderingen met je bespreken.

Indien plotseling wordt gestopt, na langdurig benzodiazepine gebruik, dan is het mogelijk dat je niet kunt slapen en dat er andere ontwenningsverschijnselen optreden. Dit is ook het geval indien gebruik werd gemaakt van hoge doseringen. Daarom moet het gebruik van benzodiazepines worden afbouwt met een gereguleerde dosisreductie. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de huisarts je helpen door je door te verwijzen naar een ggz-instelling of instelling voor verslavingszorg.

Geschat wordt dat 2% tot 10% van de benzodiazepine gebruikers een afhankelijkheid ontwikkeld of het middel misbruikt (bron). Dit komt overeen met circa 0,5% van de gehele Nederlandse populatie.

Vanwege de risico’s op afhankelijkheid en gewenning zal een huisarts, in de regel, slaappillen voor een korte periode voorschrijven. Richtlijn is maximaal 2 weken bij slaapproblemen tot 4 weken indien de benzos worden voorgeschreven bij angstklachten.

Veel mensen komen in aanraking met benzodiazepines als ze deze door de huisarts voorgeschreven krijgen. Dit kan nuttig zijn indien er door omstandigheden niet goed geslapen kan worden. Bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare, uitzonderlijke stress of ziekte.

Tijdelijk gebruik van pammetjes heeft weinig nadelige gevolgen, langdurig gebruik wel.

Zolpidem en zopiclon

Zolpidem en zopiclon vallen buiten de groep van benzodiazepines omdat ze, chemisch gezien, anders zijn opgebouwd. Klinisch gezien hebben zolpidem en zopiclon echter dezelfde werking als benzodiazepines. Om deze reden worden deze twee middelen gezien als benzodiazepines.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Indien je weleens een benzodiazepine bij de apotheek hebt opgehaald dan zal je opgevallen zijn dat je deze middelen moet afrekenen. Ze worden namelijk niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit is sinds 1 januari 2009 het geval. Destijds had het ministerie van VWS daartoe besloten om chronisch gebruik te ontmoedigen. Dit in de hoop dat minder mensen verslaafd zouden raken aan de benzodiazepines.

Onder bepaalde voorwaarden worden benzos voor bepaalde toepassingen nog wel vergoed. Indien benzos als slaappil worden voorgeschreven echter nooit.

Soorten benzodiazepines

Er zijn veel soorten benzodiazepinen verkrijgbaar. Alleen de soorten die (mede) bij slapeloosheid worden voorgeschreven zal ik hier bespreken.

Oxazepam (Seresta®)

Oxazepam is een middel wat erg vaak wordt voorgeschreven. Het is de meest voorgeschreven benzo. Het wordt vaak voorgeschreven bij angstgevoelens maar ook als spierontspanner.

Oxazepam wordt ook voorgeschreven als slaappil. Voor het slapen is oxazepam niet de meeste krachtige slaappil. Voor mensen die nooit een benzo hebben gebruikt is het wel voldoende sterk om goed te kunnen slapen. Indien er al een tolerantie voor benzos is dan kan het beter zijn een ander soort benzo te gebruiken om goed te kunnen slapen.

Oxazepam werkt na ongeveer een uur na inname. De werking duurt 6 tot 8 uur. Geadviseerd wordt om oxazepam, als slaapmiddel, niet vaker als 1x maal in de 3 dagen te gebruiken.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn: geheugenproblemen, verminderde reactievermogen, verminderde coördinatie, sufheid, slaperigheid, vermoeidheid en slappe spieren.

Temazepam (Restoril®, Normison®, Tenox® en Temaze®)

Temazepam wordt voorgeschreven bij slapeloosheid en bij onrust door een psychose. Ontzettend veel mensen krijgen temazepam voorgeschreven bij slapeloosheid. Het is een krachtige slaappil.

Temazepam is niet bedoelt voor dagelijks gebruik en wordt bij voorkeur slechts een korte periode gebruikt. Dit vanwege de grote risico’s op afhankelijkheid.

Temazepam is bekend van de katteoogjes; dit zijn gelcapsules waarin de werkzame stof zit. Tegenwoordig is temazepam ook verkrijgbaar in tabletvorm. De inwerkingstijd van de tabletten is wat langer als die van de gelcapsules.

De halveringstijd van temazepam is 10 tot 40 uur. Bij gebruik van temazepam in te hoge doseringen kan bewusteloosheid, ademdepressie of coma optreden. Alcohol kan deze werking van temazepam verder versterken waardoor alcohol beter gemeden kan worden.

Andere veel voorkomende bijwerkingen van temazepam zijn sedatie, geheugenverlies, slaap en stressvermindering.

Indien temazepam langer dan enkele weken dagelijks is gebruikt dan is het nodig om het gebruik geleidelijk af te bouwen. Indien de gelcapsules worden gebruikt is dit niet mogelijk; deze zijn niet deelbaar. Er kan dan worden overgestapt op de tabletten of een andere benzo zoals diazepam.

Diazepam (Diazemuls®, Stesolid®)

Diazepam is de werkzame stof in het bekende medicijn Valium. Het wordt op grote schaal voorgeschreven. Als kalmeringsmiddel en als slaapmiddel. Voor het behandelen van insomnia is diazepam meestal niet het voorkeusmiddel wat een arts zal voorschrijven. Dit omdat diazepam lang werkt; het heeft een halveringstijd van meer dan 24 uur. Het is daarom beter geschikt als kalmeringsmiddel.

Het voordeel van diazepam is dat het risico op een levensbedreigende overdosis door een eenmalige grote dosis minimaal is. Een nadeel is dat je snel afhankelijk kunt worden van diazepam.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn geheugenverlies, spierverslapping, sufheid en een verminderd concentratievermogen.

Door het verminderde concentratievermogen en reactievermogen is voorzichtigheid geboden bij het autorijden of bedienen van machines. Dit is overigens van toepassing op alle middelen uit de benzodiazepine groep.

Indien diazepam dagelijks wordt genomen dan krijg je te maken met een stapelwerking. Na 24 uur is de hoeveelheid diazepam in het lijf nog de helft. Door een nieuwe dosis te nemen wordt de dosering in het bloed verder verhoogt. Dit heeft gevolgen voor een verantwoorde deelname aan het verkeer. Volg daarom altijd de aanbevelingen van arts of apotheker op.

Midazolam (Dormicum®)

Midazolam wordt voorgeschreven bij slaapstoornissen, angstgevoelens, bij spierkrampen en voor het stoppen van epilepsieaanvallen. Het wordt hoofdzakelijk in ziekenhuizen gebruikt, als rustgevend middel voor een operatie.

Midazolam is in tegenstelling tot de meeste benzodiazepines in wateroplosbaar. Door deze eigenschap is dit middel bijzonder goed geschikt om in ejectievorm toe te kunnen dienen. Na injectie werkt midazolam binnen 1 minuut zodat het als kalmerende injectie kan worden toegediend.

Het middel kan ook worden voorgeschreven om de ontwenningsverschijnselen van een alcoholontwenning te verminderen.

Het advies is om midazolam niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken indien het wordt gebruikt als slaappil. Gebruik midazolam niet in combinatie met grapefruit(sap) omdat dit de kans op bijwerkingen vergroot.

Een veelvoorkomende bijwerking van midazolam is het verlies van het vermogen om dingen in het geheugen op te slaan, vanaf het moment van inname. Om deze reden wordt midazolam ook vaak gebruikt bij medische onderzoeken zoals een colonoscopie of gastroscopie.

Andere veelvoorkomende bijwerkingen zijn verminderde coördinatie, sufheid, slaperigheid, een afgenomen reactievermogen en verslapte spieren.

Lormetazepam (Noctamid®)

Lormetazepam is een benzodiazepine die als sterke slaappil wordt ingezet bij insomnia. Het is een kortwerkende benzo.

Zoals met alle benzos kan je ook afhankelijk worden van lormetazepam en er tolerantie voor opbouwen.

Lormetazepam versterkt de werking van de neurotransmitter GABA. Op den duur gaan de hersenen hierdoor zelf minder GABA aanmaken. Hierdoor kan niet plotseling gestopt worden met lormetazepam en zal het langzaam afgebouwd moeten worden. Zodat de hersenen de gelegenheid krijgen om de natuurlijk balans te herstellen. Zo worden ontwenningsverschijnselen en ontwenningsslapeloosheid zoveel mogelijk beperkt.

Ontwenningsslapeloosheid kan al optreden nadat 2 weken lang lormetazepam is gebruikt of als het in een hoge dosis is gebruikt. Het beste gebruik je lormetazepam daarom maar af en toe en niet meer dan enkele dagen op rij.

Bijwerkingen zijn duizeligheid, verminderde coördinatie, hoofdpijn, geheugenproblemen, sufheid, vermoeidheid, verminderd reactie vermogen en slaperigheid.

Nitrazepam (Mogadon®)

Deze benzodiazepine wordt hoofdzakelijk voorgeschreven bij slapeloosheid en bepaalde vormen van epilepsieaanvallen te stoppen en te voorkomen.

Het advies is om nitrazepam niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken. Het duurt lang voordat nitrazepam uit het lichaam is, de halfwaardetijd is 16 tot 38 uur.

Vanwege de lange halfwaardetijd is nitrazepam geen voorkeursslaapmiddel van artsen. Alleen in uitzonderingsgevallen zal een arts nitrazepam inzetten als slaapmiddel en eerder de voorkeur geven aan een middel met een kortere werking. Benzodiazepines die een korte werking hebben, en daarom beter geschikt zijn als slaappil, zijn temazepam of lormetazepam.

Bij dagelijks gebruik van 5 mg of meer mag geen auto meer gereden worden. Van nitrazepam in combinatie wordt je nog suffer.

Bijwerkingen van nitrazepam zijn geheugenproblemen, verhoogde kans om te vallen, verminderde coördinatie, slappe spieren, sufheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Lorazepam (Temesta®)

Vanwege haar sterke angstverminderende eigenschappen wordt lorazepam vooral ingezet bij angststoornissen. Daarnaast wordt het ook voorgeschreven bij slapeloosheid, epilepsie en paniekstoornissen. Vanwege deze eigenschappen wordt lorazepam vaak voorgeschreven voor mensen die last hebben van slapeloosheid in combinatie de aanwezigheid van angsten.

Ook met deze benzo is het risico op het ontwikkelen van een afhankelijkheid groot. Na 7 dagen gebruik kunnen er al ontwenningssymptomen optreden, dit vertaald zich dan in een toename van angstgevoelens en slapeloosheid.

Van lorazepam is bekend dat, tijdens de werking van dit middel, er minder informatie in het geheugen wordt opgeslagen.

Indien lorazepam wordt gebruikt voor het onderdrukken van de angstgevoelens dan wordt geadviseerd om het niet langer dan 2 maanden achter elkaar te gebruiken.

Indien lorazepam wordt gebruikt als slaappil dan kan dit het beste af en toe worden ingezet. Niet vaker als om de 3 dagen is het advies en niet langer dan 2 weken achter elkaar. Indien het 2 weken of langer achtereen gebruikt is dan is het nodig om het gebruik af te bouwen.

Het is niet toegestaan om auto te rijden als je lorazepam gebruikt. Het duurt 72 uur voordat je na gebruik weer mag autorijden.

Bijwerkingen van lorazepam zijn: verhoogde kans om te vallen, geheugenproblemen, verminderde coördinatie, verminderde reactie, verslapte spieren, sufheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Alprazolam (Xanax®)

Alprazolam is een benzodiazepine en wordt hoofdzakelijk voorgeschreven als kalmeringsmiddel bij de behandeling van angst- en paniekstoornissen. Ook wordt het soms gebruikt bij het behandelen van depressies, al valt dit onder niet-geregistreerd gebruik.

Alprazolam heeft een rustgevende werking, het zorgt ervoor dat je suf en slaperig wordt en het ontspant de spieren. Om deze reden kan je makkelijker in slaap vallen met alprazolam. Xanax wordt normaal gesproken niet snel als slaapmiddel voorgeschreven omdat er benzodiazepines zijn die daar beter voor geschikt zijn.

Net zoals bij andere benzos kan er makkelijk een afhankelijkheid aan alprazolam ontstaan. Het verschil en voordeel ten opzichte van andere benzos is dat je minder snel een tolerantie voor alprazolam zal krijgen.

Flurazepam

Flurazepam (de werkzame stof van Flurazepami hydrochloridum) wordt zelden voorgeschreven als slaapmiddel. Dit vanwege de lange werkingsduur. De halfwaardetijd is 50 tot 100 uur. Het wordt alleen voorgeschreven voor de kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen.

Na een week of 2 neemt de effectiviteit van flurazepam af waardoor de slapeloosheid kan terugkeren.

Door de lange werking van flurazepam krijg je te maken met en stapelwerking en zal het middel zich gaan ophopen in het lichaam. Met name voor ouderen ontstaat hierdoor een aanzienlijk risico op vallen.

Er kan een sterke afhankelijkheid aan flurazepam ontstaan. Bij het stoppen zullen ontwenningsverschijnselen optreden. Het gebruik van flurazepam moet langzaam en geleidelijk worden afgebouwd.

Flunitrazepam (Rohypnol®)

Flunitrazepam wordt door artsen voorgeschreven bij slapeloosheid, angstgevoelens en als spierontspanner.

Omdat flunitrazepam in combinatie met alcohol of psychotrope middelen voor ernstige intoxicatieverschijnselen kan zorgen worden het zelden voorgeschreven als middel tegen slapeloosheid.

Het wordt alleen gebruikt voor kortdurende behandeling van zware slaapstoornissen die dusdanig ernstig zijn dat deze ernstig leed kunnen veroorzaken. Sommige zijn van mening dat dit middel beter helemaal niet voorgeschreven moet worden.

In Nederland valt flunitrazepam onder de Opiumwet. Het middel wordt ook gebruikt als drug en kan misbruikt worden als verkrachtingsdrug doordat mensen na inname weerloos worden.

Soorten non-benzodiazepines

Het mag duidelijk zijn dat benzodiazepinen nadelen hebben. De belangrijkste is dat er door het gebruik vrij snel (enkele weken) al een afhankelijkheid kan ontstaan en dat er tolerantie ontstaat.

Door de tolerantie voor benzodiazepinen is een steeds hogere dosis nodig om te kunnen slapen. Door de hogere dosis krijg je meer last van bijwerkingen en wordt het steeds moeilijker om nog te kunnen stoppen met het gebruik.

Vanwege de nadelen van benzos worden ook andere medicijnen voorgeschreven voor mensen met slapeloosheid. Dit zijn vaak medicijnen die eigenlijk toegelaten zijn voor een andere toepassing. Een bijwerking van deze medicijnen is slaperigheid. Vanwege deze bijwerking worden deze medicijnen voorgeschreven aan mensen met slapeloosheid.

Het voordeel van non- benzodiazepinen is dat er geen of minder snel een afhankelijkheid en tolerantie ontstaat. Een nadeel is dat ze meestal minder krachtig zijn dan benzos. Desondanks geven dergelijke middelen voor veel mensen net het duwtje in de rug om de slaap te kunnen vatten.

De werking en bijwerkingen van deze non- benzodiazepinen slaapmiddelen zijn afhankelijk van het medicijnen wat wordt ingezet. Hieronder zal ik uiteenzetten welke medicijnen gebruikt kunnen worden als slaappil, wat hun werking is en wat de bijwerkingen zijn.

Zopiclon (Imovane®)

Zopiclon is geen benzodiazepine maar werkt wel op dezelfde receptor in als benzos. Het middel zopiclon valt in de groep Z-slaapmiddelen waar ook zolpidem onder valt.

Zopiclon wordt hoofdzakelijk voorgeschreven bij slapeloosheid maar kan ook ingezet worden bij angstgevoelens of als spierverslapper.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, verminderde coördinatie, vermoeidheid overdag, afvlakking van het gevoel, een droge mond en een vieze smaak die tot een dag na gebruik kan aanhouden.

Nadelen van zopiclon is dat er na een week tijd al afhankelijkheid kan ontstaan en dat er snel tolerantie zal zijn. Het is dan moeilijk om te stoppen met gebruik van zopiclon.

Langdurig gebruik van zopiclon wordt ontraden en geadviseerd wordt om het niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken.

Uit een groot onderzoek uit 2012 bleek dat de effectiviteit van zopiclon, als slaapmiddel, maar klein is. Het placebo-effect is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor de helft van de reactie op het middel (bron). Gezien de kans op een snelle afhankelijkheid en tolerantie, de bijwerkingen en lage effectiviteit adviseren de onderzoekers aan artsen om dit allemaal goed af te wegen, alvorens ze het middel voorschrijven.

Zolpidem (Stilnoct®)

Zolpidem (of zolpidemtartraat) valt net zoals zopiclon in de groep van Z-slaapmiddelen. Het zijn geen benzos maar werken wel in op dezelfde receptor.

Zolpidem helpt om makkelijker in slaap te kunnen vallen maar heeft geen effect op de duur van de slaap. Net zoals het middel zopiclon is het effect van zolpidem jarenlang overschat. Dit bleek uit een onderzoek uit 2012. Dit terwijl de bijwerkingen waren onderschat (bron).

Bijwerkingen zijn geheugenverlies, verhoogde kans op vallen, verminderde concentratie en vermoeidheid. Verder zal je er op bedacht moeten zijn dat je heel snel afhankelijk (verslaafd) kan raken aan zolpidem en er tolerantie voor krijgen. Tolerantie houdt in dat je een steeds hogere dosis nodig zal hebben om hetzelfde effect te bereiken.

Quetiapine (Seroquel®)

Seroquel is een medicijn wat artsen voorschrijven bij een ernstige depressie, manie, psychose, schizofrenie, bipolaire stoornis of onrust.

Bijwerkingen van quetiapine zijn o.a. dat je er slaperig en suf van wordt. Van deze bijwerkingen wordt gebruik gemaakt indien quetiapine wordt voorgeschreven als middel om te slapen.

Indien quetiapine wordt voorgeschreven als slaapmiddel dan zal de dosering (normaal gesproken) ook lager zijn dan als het wordt voorgeschreven voor een depressie, psychose o.i.d. Bijvoorbeeld 50 mg per dag in plaats van 400 mg per dag.

Het is de bedoeling dat de quetiapine een uur tot een half uur voor het slapen wordt genomen omdat dan de versuffende werking intreed.

Een belangrijk nadeel van quetiapine is dat er toename van lichaamsgewicht door kan ontstaan. Dit met een slechter cholesterolprofiel. Door langdurig gebruik van quetiapine wordt diabetes type 2 lastig vast te stellen. Indien diabetes type 2 onbehandeld blijft wordt het risico op hart- en vaatziekten groter.

In de VS lopen rechtszaken tegen AstraZeneca, de fabrikant van Seroquel, omdat het middel, volgens de aanklagers, zou bijdragen aan het ontwikkelen van diabetes type 2 (bron).

Bijwerkingen van quetiapine zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, hoofdpijn, stijve spieren, niet stil kunnen zitten, gewichtstoename, depressiviteit, droge mond, droge ogen, seksuele stoornissen, hartkloppingen en bewegingsstoornissen.

Mirtazapine (Remeron®)

Mirtazapine is een antidepressiva en wordt ook voorgeschreven, als niet geregistreerd gebruik, voor de behandeling van slapeloosheid.

Mitrazapine is niet het voorkeurs medicijnen wat artsen voorschrijven bij depressies. Ze kunnen besluiten om mirtazapine voor te schrijven bij depressieve verschijnselen in combinatie met slapeloosheid.

Een veelvoorkomende bijwerking van mirtazapine is een toename van de eetlust. Om deze reden wordt mirtazapine ook wel voorgeschreven bij mensen met depressieve symptomen die vermagerd zijn en moeten aankomen.

Indien mirtazapine alleen wordt voorgeschreven als middel om makkelijk in slaap te vallen kan volstaan worden met een lagere dosis; meestal 7,5 mg in plaats van 30 tot 45 mg die gebruikelijk is voor de behandeling van depressiviteit.

Veel voorkomende bijwerkingen van mirtazapine zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, maagdarmklachten, droge mond en hoofdpijn.

Als je wilt stoppen met het gebruik van mirtazapine dan zal je het gebruik onder begeleiding van je behandelend arts langzaam moeten afbouwen. Dit om acute ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Amitriptyline (Tryptizol®, Sarotex®, Redomex®)

Amitriptyline is een antidepressivum die met name wordt ingezet bij klinische depressies, neuropathische pijn en migraine.

Een bijwerking van amitriptyline is slaperigheid. Van deze bijwerking wordt gebruikt gemaakt indien om insomnia te behandelen. Er kan dan volstaan worden met een lagere dosis van dit medicijn.

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, gewichtstoename, verstopping, misselijkheid, droge mond en hartkloppingen.

Tramadol (Tramal®, Tramagetic®, Zaldiar®)

Tramadol is een matige tot sterke pijnstiller die tot de opioïden hoort maar niet onder de Opiumwet valt. Je kunt Tramazol alleen op recept verkrijgen en het is bijzonder effectief voor het behandelen van neuropathische pijn (zenuwpijn).

Psychische verslaving aan tramadol komt zelden voor maar er zal wel tolerantie ontstaan waardoor een steeds hogere dosis nodig is voor hetzelfde effect.

In combinatie met benzodiazepines kan er een wisselwerking met tramadol ontstaan, je kunt je dan euforisch gaan voelen en de fantasie kan levendig worden. Ook voor de combinatie van tramadol met antidepressiva moet worden opgepast.

Een bijwerking van tramadol is dat je er suf en slaperig van wordt waardoor je makkelijker kan slapen. Dit effect is niet zo sterk als dat van benzos maar zeker voor mensen die niet kunnen slapen vanwege pijnklachten kan tramadol een uitkomst bieden. Informeer bij je behandeld arts voor advies als je niet kunt slapen door pijnklachten.

Allergie pillen /antihistamine

Soms wordt een antihistamine voorgeschreven aan mensen die slecht kunnen slapen. Antihistaminica zijn medicijnen tegen allergieën zoals hooikoorts. Een bijwerking van een antihistamine is dat je er slaperig van wordt. De moderne antihistamine hebben deze bijwerking echter nauwelijks meer omdat deze onwenselijk is.

Om een antihistamine in te kunnen zetten als middel om in slaap te kunnen vallen zal de arts daarom een middel van een oudere antihistamine generatie moeten inzetten zoals promethazine of cetirizine.

Promethazine heeft een sterke antiallergische werking maar wordt nog maar zelden voorgeschreven bij allergieën omdat dit middel zo’n sterke sedatie werking heeft. Soms kan een arts besluiten om promethazine voor te schrijven bij slapeloosheid. Je wordt er suf en kalm van en het is in tegenstelling tot benzos niet verslavend.

Cetirizine is het enige medicijn van alles wat je op deze pagina hebt gelezen wat zonder recept verkrijgbaar is. Je kunt het bij de apotheek, drogist of supermarkt kopen onder namen als Allergietablet cetirizine, Prevalin Allerstop, Hooikoortstablet Cetirizine, Zyrtec en Reactine. Cetirizine wordt vooral gebruikt bij hooikoortsklachten.

In de eerste dagen dat je cetirizine gebruikt wordt je wat suf en slaperig zodat je makkelijker in slaap kunt vallen. Voor dit effect neem je cetirizine het beste een uur voor het slapen in. Een nadeel is dat het suf- en slaperig makende effect na een paar dagen van het gebruik minder wordt. Cetirizine is daarom alleen een uitkomst voor mensen die soms moeite hebben om in slaap te vallen. Het suf- en slaperig makende effect kan dan net het duwtje in de rug zijn wat nodig is om in slaap te vallen.

Een antihistamine is alleen geschikt voor de lichte slaapproblemen, de werking is niet zo sterk als dat van een benzodiazepine.

Hoe kom je aan slaappillen?

Heb je slaapproblemen bespreek deze dan met je huisarts en kan je eventueel een recept voorschrijven.

De huisarts zal beoordelen of het voorschrijven van een slaappil nodig is of dat eerst andere maatregelen geprobeerd kunnen worden. Dit zal een huisarts doen door de oorzaak van de slaapproblemen te achterhalen, aan de hand van je klachtenbeeld.

Een huisarts zal terughoudend zijn met het uitschrijven van een recept voor een benzodiazepine. Dit omdat je hier snel (binnen enkele weken) aan verslaafd kunt raken. Daarnaast zal je snel een tolerantie krijgen voor benzodiazepines waardoor je steeds meer nodig zult hebben om te kunnen slapen.

Over Nederland zijn geen exacte cijfers beschikbaar maar in de Verenigde Staten zijn benzodiazepines betrokken bij een derde van alle doden door medicijn overdosissen (bron). Met name in combinatie met pijnstillers of alcohol kan het gebruik van benzos een dodelijke afloop hebben (bron).

Indien je meer dan een paar weken een benzo slikt wordt het al moeilijk om te kunnen stoppen en kan de slapeloosheid nog erger worden dan deze al was (een ‘rebound insomnia’). De hersenen zijn dan zo gewend aan de benzos dat slapen zonder onmogelijk wordt. Dit omdat de hersenen zelf minder van de neurotransmitter GABA zijn gaan aanmaken door de benzodiazepines. Het natuurlijke herstel van deze neurotransmitter zal de nodige tijd kosten.

Een huisarts kan ook besluiten een non-benzodiazepine voor te schrijven. Het voordeel is dat deze niet of minder verslavend zijn dan benzos. Een huisarts kan dit overwegen indien er naast de slapeloosheid nog bepaalde andere klachten zijn.

Slaappillen (benzodiazepines) zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar. Wil je aan benzodiazepines komen zonder recept dan kom je uit in het illegale circuit zoals buitenlandse webshops of de lokale drugsdealer. De reputatie van dergelijke webshops is discutabel en ze worden regelmatig door overheidsinstanties uit de lucht gehaald. Het is dan ook maar de vraag of je de bestelde medicijnen überhaupt wel ontvangt.

Er doen ook verhalen de ronde dat benzos van buitenlandse webshops vaak niet zuiver zijn en verdund zijn met niet werkzame stoffen. Er zit dan bijvoorbeeld 2 mg werkzame stof in een slaappil terwijl op de verpakking 10 mg staat.

Een ander nadeel van het slaappillen uit het illegale circuit is dat er niemand is die een vinger aan de pols houdt. Normaal gesproken zou je apotheker controleren of er geen interactie met andere medicijnen is en controleert je behandelend arts zaken zoals je gezondheid en dosering.

Is er een alternatief?

Gezien alle nadelen en bijwerkingen van slaappillen is het goed om te weten dat er genoeg verantwoorde alternatieven zijn. Het is verstandig om eerst dit artikel te lezen waarin ik 30 wetenschappelijk onderbouwde tips geef om beter te slapen. Denk daarbij aan zaken zoals ontspanningstechnieken, aanpassingen in het dieet en ontspannende muziek.

Ik heb ook een artikel geschreven waarin ik 18 slaapmiddelen bespreek die je zonder recept kunt verkrijgen. Een aantal van deze middelen zorgen voor een verhoogde productie van de neurotransmitter GABA net zoals benzodiazepines dat doen. Maar dan zonder de verslavende werking en op een natuurlijke manier.

Plaats een reactie

Doe de GRATIS afslank quiz en meet je ‘Afslank IQ’

Doe binnen 5 minuten mijn quiz en zie direct jouw afslank IQ score inclusief goede antwoorden.

Doe de quiz

Over HappyHealthy

Drs. Oscar Helm Afslankcoach, voedingsdeskundige, dieetpsycholoog en orthomoleculair therapeut

Hoi, ik ben drs. Oscar Helm en in de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen geholpen naar een gezonder gewicht en betere gezondheid.

HappyHealthy.nl trekt inmiddels ruim 10.000 bezoekers per dag en met mijn bestseller de Afslank Receptenbijbel laat ik zien dat afvallen zowel eenvoudig als leuk kan zijn!

Wil jij je kennis over afvallen testen? Doe dan deze test en ontdek direct je “Afslank IQ”.

Top artikelen

Keto Dieet: Uitleg, Voedingsschema, 9 Recepten en 4 Gevaren

Wat is het ketogeen dieet en waarom val je er zoveel van af? Is het keto dieet gevaarlijk? Lees hier...

Koolhydraatarm Dieet: Uitleg, Gratis Schema + Voedingstabel

Wat is het koolhydraatarm dieet precies en wat kan je wel en niet eten. Ontdek hier een voedingstabe...

12 Tips om Snel Buikvet te Verbranden + 5 Fatale Fouten

Hoe kun je snel afvallen rond de buik? Ontdek 12 gouden buikvet verbranden tips en ontwijk 5 FATALE ...

25 Gouden Tips voor Snel Afvallen (zonder onzin hypes)

Hoe kan je snel afvallen? Ontdek 25 gouden tips om snel gewicht te verliezen zonder een waardeloos d...

HappyHealthy op Facebook!