852

De Meest Sterke Slaappillen en hun Voor- en Nadelen

Slaappillen kan je verdelen in 2 groepen. De groep benzodiazepines (ook wel benzos of pammetjes genoemd) en de groep non-benzodiazepines.

De benzodiazepines staan bekend als de meest sterke slaappillen. Tegelijkertijd zijn ze ook berucht om hun verslavende werking.

In dit artikel kom je precies te weten wat de sterkste slaappillen zijn en wat hun mogelijke gevaren en bijwerkingen zijn.

Inhoud van dit artikel

Wat zijn benzodiazepines?

vrouw houdt haar ogen open kan niet slapen

Benzodiazepines zijn een groep van slaap- en kalmerende middelen.

Ze worden ook wel pammetjes genoemd omdat de namen van deze middelen vaak eindigen op pam. Vaak voorgeschreven pammetjes zijn diazepam, oxazepam, lorazepam en temazepam.

Wat betreft de chemische structuur en de werking lijken de middelen uit de benzodiazepine groep op elkaar. Ze verschillen van elkaar in werkingsduur, inwerkingssnelheid en interacties met andere middelen.

Bepaalde benzodiazepines worden zowel als slaappil als kalmeringsmiddel voorgeschreven. Alle benzodiazepines hebben een kalmerende werking. Doordat je kalm wordt kan je in slaap vallen.

Benzodiazepines of benzo’s stimuleren de GABA-receptoren in onze hersenen. GABA staat voor Gamma AminoButyric Acid. Of in het Nederlands: gamma-aminoboterzuur. Het is een aminozuur wat als neurotransmitter fungeert.

Het zorgt voor verminderde prikkeloverdracht en de activiteit van het zenuwstelsel wordt er door verminderd. Dit zorgt voor sufheid, slaperigheid, spierverslapping en angstdemping waardoor je rustig wordt en sneller in slaap kan vallen.

Deze slaapmiddelen zijn dus om te helpen in slaap te vallen. Ze helpen NIET om in slaap te blijven/door te slapen. Dit probleem is met huidige beschikbare medicijnen niet aan te pakken.

Mensen die gemakkelijk in slaap vallen maar moeite hebben met doorslapen, zullen niet veel baat hebben bij de momenteel beschikbare slaapmiddelen.

Behalve als slaap- of kalmerend middel worden bepaalde benzodiazepines ook voorgeschreven bij angstgevoelens, paniekstoornissen, onrust, spierkrampen, alcoholontwenning, epilepsie, spanning en psychoses.

Wat is bij jou de oorzaak van je energie tekort?

Zonder deze kennis, kan je nooit de energie krijgen die jou gelukkig zou maken.
Doe deze gratis test en ontdek wat bij jou de oorzaak is en wat je er tegen kan doen.

Hoeveel Nederlanders gebruiken benzodiazepine?

Uit cijfers van de GGZ komt naar voren dat maar liefst 1 op 10 Nederlanders een benzodiazepine gebruikt (bron). Het gebruik onder vrouwen is 2 keer zoveel als bij mannen.

Bij het gebruik van benzodiazepines ontstaat er gewenning/tolerantie. Dit betekent dat er een steeds hogere dosis nodig is om hetzelfde effect te bereiken. Wanneer gewenning optreedt, kan de dosering gemakkelijk oplopen tot tien keer de normale hoeveelheid. (bron).

vrouw aan de eettafel met tabletten Bij langdurig gebruik van benzodiazepines kan er ook een afhankelijkheid ontstaan. Indien er langdurig gebruik is gemaakt van een benzodiazepine om te kunnen slapen dan zal dit middel afgebouwd moeten worden.

Dit zal in overleg met de huisarts moeten gebeuren, deze kan een afbouwschema opstellen en de vorderingen met je bespreken.

Ontwenningsverschijnselen

Indien plotseling wordt gestopt, na langdurig benzodiazepine gebruik, dan is het mogelijk dat je niet kunt slapen en dat er andere ontwenningsverschijnselen optreden. Dit is ook het geval indien gebruik werd gemaakt van hoge doseringen.

Daarom moet het gebruik van benzodiazepines worden afgebouwd met een gereguleerde dosisreductie. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de huisarts je helpen door je door te verwijzen naar een ggz-instelling of instelling voor verslavingszorg.

Het wordt geschat dat tussen 2% en 10% van de gebruikers van benzodiazepinen afhankelijkheid ontwikkelt of het middel misbruikt (bron). Dit komt overeen met circa 0,5% van de gehele Nederlandse populatie.

Vanwege de risico’s op afhankelijkheid en gewenning zal een huisarts, in de regel, slaappillen voor een korte periode voorschrijven. Richtlijn is maximaal 2 weken bij slaapproblemen tot 4 weken indien de benzodiazepines worden voorgeschreven bij angstklachten.

Veel mensen komen in aanraking met benzodiazepines als ze deze door de huisarts voorgeschreven krijgen. Dit kan nuttig zijn indien er door omstandigheden niet goed geslapen kan worden. Bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare, uitzonderlijke stress of ziekte.

Tijdelijk gebruik van pammetjes heeft weinig nadelige gevolgen, langdurig gebruik wel.

Wil je gratis mijn ebook “50 Tips om je Energie te Verhogen”?

Klik hier en ik stuur het direct gratis naar je toe.

Zolpidem en zopiclon

Zolpidem en zopiclon vallen buiten de groep van benzodiazepines omdat ze, chemisch gezien, anders zijn opgebouwd. Klinisch gezien hebben zolpidem en zopiclon echter dezelfde werking als benzodiazepines. Om deze reden worden deze twee middelen gezien als benzodiazepines.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Indien je weleens een benzodiazepine bij de apotheek hebt opgehaald dan zal je opgevallen zijn dat je deze middelen moet afrekenen.

Ze worden namelijk niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit is sinds 1 januari 2009 het geval. Destijds had het ministerie van VWS daartoe besloten om chronisch gebruik te ontmoedigen. Dit in de hoop dat minder mensen verslaafd zouden raken aan de benzodiazepines.

In de volgende gevallen krijg je de medicijnen wel vergoed (bron):

  • Epilepsie
  • Angststoornissen
  • Meervoudige psychiatrische problematieken
  • Palliatieve sedatie bij terminale zorg

Oftewel: als slaappil worden deze middelen niet vergoed. Voor sommige andere medische indicaties wel.

Soorten benzodiazepines

Er zijn veel soorten benzodiazepinen verkrijgbaar. Alleen de soorten die (mede) bij slapeloosheid worden voorgeschreven zal ik hier bespreken.

Oxazepam (Seresta®)

oxazepam doosjeOxazepam is een middel wat erg vaak wordt voorgeschreven. Het is de meest voorgeschreven benzo. Het wordt vaak voorgeschreven bij angstgevoelens maar ook als spierontspanner.

Oxazepam wordt ook voorgeschreven als slaappil. Voor het slapen is oxazepam niet de meeste krachtige slaappil. Voor mensen die nooit een benzo hebben gebruikt is het wel voldoende sterk om goed te kunnen slapen. Indien er al een tolerantie voor benzo’s is dan kan het beter zijn een ander soort benzo te gebruiken om goed te kunnen slapen.

Oxazepam werkt na ongeveer een uur na inname. De werking duurt 6 tot 8 uur. Het advies luidt om oxazepam als slaapmiddel niet vaker dan eens in de drie dagen te gebruiken.

Veelvoorkomende bijwerkingen omvatten geheugenproblemen, een vertraagd reactievermogen, verminderde coördinatie, sufheid, slaperigheid, vermoeidheid en spierzwakte.

Temazepam (Restoril®, Normison®, Tenox® en Temaze®)

Temazepam wordt voorgeschreven bij slapeloosheid en bij onrust door een psychose. Ontzettend veel mensen krijgen temazepam voorgeschreven bij slapeloosheid. Het is een krachtige slaappil.

Temazepam is niet bedoeld voor dagelijks gebruik en wordt bij voorkeur slechts een korte periode gebruikt. Dit vanwege de grote risico’s op afhankelijkheid.

Tempazepam verpakkingTemazepam is bekend van de katteoogjes; dit zijn gelcapsules waarin de werkzame stof zit. Tegenwoordig is temazepam ook verkrijgbaar in tabletvorm. De inwerkingstijd van de tabletten is wat langer dan die van de gelcapsules.

De halveringstijd van temazepam is 7-11 uur. Bij een overdosering van temazepam kan bewusteloosheid, ademdepressie of coma optreden. Alcohol kan deze werking van temazepam verder versterken waardoor alcohol beter gemeden kan worden.

Andere veel voorkomende bijwerkingen van temazepam zijn sedatie, geheugenverlies, slaap en stressvermindering.

Als temazepam langer dan enkele weken dagelijks is gebruikt dan is het nodig om het gebruik geleidelijk af te bouwen. Indien de gelcapsules worden gebruikt is dit niet mogelijk; deze zijn niet deelbaar. Er kan dan worden overgestapt op de tabletten of een andere benzo zoals diazepam.

Diazepam (Diazemuls®, Stesolid®)

Diazepam verpakkingDiazepam is de werkzame stof in het bekende medicijn Valium. Het wordt op grote schaal voorgeschreven. Als kalmeringsmiddel en als slaapmiddel.

Voor het behandelen van insomnia is diazepam meestal niet het voorkeursmiddel wat een arts zal voorschrijven. Dit omdat diazepam lang werkt; het heeft een halveringstijd van meer dan 24 uur. Het is daarom beter geschikt als kalmeringsmiddel.

Het voordeel van diazepam is dat het risico op een levensbedreigende overdosis door een eenmalige grote dosis minimaal is. Een nadeel is dat je snel afhankelijk kunt worden van diazepam.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn geheugenverlies, spierverslapping, sufheid en een verminderd concentratievermogen.

Door het verminderde concentratievermogen en reactievermogen is voorzichtigheid geboden bij het autorijden of bedienen van machines. Dit is overigens van toepassing op alle middelen uit de benzodiazepine groep.

Indien diazepam dagelijks wordt genomen dan krijg je te maken met een stapelwerking. Na 24 uur is de hoeveelheid diazepam in het lichaam nog op de helft.

Door het innemen van een nieuwe dosis neemt de concentratie van het medicijn in het bloed verder toe. Dit beïnvloedt de mogelijkheid om verantwoord deel te nemen aan het verkeer. Volg daarom altijd de aanbevelingen van arts of apotheker op.

Midazolam (Dormicum®)

Midazolam verpakkingMidazolam wordt voorgeschreven bij slaapstoornissen, angstgevoelens, bij spierkrampen en voor het stoppen van epilepsieaanvallen. Het wordt hoofdzakelijk in ziekenhuizen gebruikt, als rustgevend middel voor een operatie.

In tegenstelling tot de meeste benzodiazepinen is midazolam oplosbaar in water. Door deze eigenschap is dit middel bijzonder goed geschikt om in ejectievorm toe te kunnen dienen. Na injectie werkt midazolam binnen 1 minuut zodat het als kalmerende injectie kan worden toegediend.

Het middel kan ook worden ingezet om de ontwenningsverschijnselen bij alcoholontwenning te verminderen.

Het advies is om midazolam niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken indien het wordt gebruikt als slaappil. Gebruik midazolam niet in combinatie met grapefruit(sap) omdat dit de kans op bijwerkingen vergroot.

Een veelvoorkomende bijwerking van midazolam is het verlies van het vermogen om nieuwe herinneringen op te slaan, vanaf het moment van inname. Om deze reden wordt midazolam ook vaak gebruikt bij medische onderzoeken zoals een colonoscopie of gastroscopie.

Andere veelvoorkomende bijwerkingen zijn verminderde coördinatie, sufheid, slaperigheid, een afgenomen reactievermogen en verslapte spieren.

Lormetazepam (Noctamid®)

Lormetazepam verpakkingLormetazepam is een benzodiazepine die als sterke slaappil wordt ingezet bij insomnia. Het is een kortwerkende benzo.

Zoals met alle benzodiazepines kan je ook afhankelijk worden van lormetazepam en er tolerantie voor opbouwen.

Lormetazepam versterkt de werking van de neurotransmitter GABA. Op den duur gaan de hersenen hierdoor zelf minder GABA aanmaken.

Hierdoor kan niet plotseling gestopt worden met lormetazepam en zal het langzaam afgebouwd moeten worden. Zodat de hersenen de gelegenheid krijgen om de natuurlijk balans te herstellen. Zo worden ontwenningsverschijnselen en ontwenningsslapeloosheid zoveel mogelijk beperkt.

Ontwenningsslapeloosheid kan al optreden nadat 2 weken lang lormetazepam is gebruikt of als het in een hoge dosis is gebruikt. Het beste gebruik je lormetazepam daarom maar af en toe en niet meer dan enkele dagen op rij (bron).

Bijwerkingen zijn duizeligheid, verminderde coördinatie, hoofdpijn, geheugenproblemen, sufheid, vermoeidheid, verminderd reactievermogen en slaperigheid.

Nitrazepam (Mogadon®)

Nitrazepam verpakkingDeze benzodiazepine wordt hoofdzakelijk voorgeschreven bij slapeloosheid en bepaalde vormen van epilepsieaanvallen te stoppen en te voorkomen.

Het advies is om nitrazepam niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken. Het duurt lang voordat nitrazepam uit het lichaam is. De halfwaardetijd is gemiddeld 30 uur en bij verstoorde leverfunctie of hoge leeftijd verlengd tot 40 uur (bron).

Vanwege de lange halfwaardetijd is nitrazepam geen voorkeursslaapmiddel onder artsen. Alleen in uitzonderingsgevallen zal een arts nitrazepam inzetten als slaapmiddel en eerder de voorkeur geven aan een middel met een kortere werking. Benzodiazepines die een korte werking hebben, en daarom beter geschikt zijn als slaappil, zijn temazepam of lormetazepam.

Bij dagelijks gebruik van 5 mg of meer is het niet toegestaan om auto te rijden. De combinatie met nitrazepam kan leiden tot verhoogde sufheid.

Bijwerkingen van nitrazepam zijn geheugenproblemen, verhoogde kans om te vallen, verminderde coördinatie, slappe spieren, sufheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Lorazepam (Temesta®)

VLorazepam verpakkinganwege haar sterke angstverminderende eigenschappen wordt lorazepam vooral ingezet bij angststoornissen. Daarnaast wordt het ook voorgeschreven bij slapeloosheid, epilepsie en paniekstoornissen. Lorazepam wordt vaak voorgeschreven aan personen die kampen met slapeloosheid en angststoornissen, vanwege deze specifieke kenmerken.

Ook met deze benzodiazepine is het risico op het ontwikkelen van afhankelijkheid groot. Na 7 dagen gebruik kunnen er al ontwenningssymptomen optreden, dit vertaalt zich dan in een toename van angstgevoelens en slapeloosheid.

Van lorazepam is bekend dat, tijdens de werking van dit middel, er minder informatie in het geheugen wordt opgeslagen.

Voor het onderdrukken van angstgevoelens met lorazepam is het advies om het middel niet langer dan twee maanden aaneensluitend te gebruiken (bron).

Als slaapmiddel wordt aanbevolen lorazepam slechts af en toe te gebruiken, met een frequentie van niet meer dan eens per drie dagen en een maximale aaneengesloten gebruiksperiode van twee weken.

Als het middel twee weken of langer aaneensluitend is gebruikt, is het noodzakelijk om het gebruik geleidelijk af te bouwen.

Het is niet toegestaan om auto te rijden als je lorazepam gebruikt. Het duurt 72 uur voordat je na gebruik weer mag autorijden.

Bijwerkingen van lorazepam zijn: verhoogde kans om te vallen, geheugenproblemen, verminderde coördinatie, verminderde reactie, verslapte spieren, sufheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Alprazolam (Xanax®)

Alprazolam doosje op tafelAlprazolam is een benzodiazepine en wordt hoofdzakelijk voorgeschreven als kalmeringsmiddel bij de behandeling van angst- en paniekstoornissen. Ook wordt het soms gebruikt bij het behandelen van depressies, al valt dit onder niet-geregistreerd gebruik.

Alprazolam heeft een rustgevende werking, het zorgt ervoor dat je suf en slaperig wordt en het ontspant de spieren. Om deze reden kan je makkelijker in slaap vallen met alprazolam.

Xanax wordt normaal gesproken niet snel als slaapmiddel voorgeschreven omdat er benzodiazepines zijn die daar beter voor geschikt zijn.

Net zoals bij andere benzo’s kan er makkelijk een afhankelijkheid aan alprazolam ontstaan. Het verschil en voordeel ten opzichte van andere benzo’s is dat je minder snel een tolerantie voor alprazolam zal krijgen.

Flurazepam

Flurazepam doosjeFlurazepam (de werkzame stof van Flurazepami hydrochloridum) wordt zelden voorgeschreven als slaapmiddel. Dit vanwege de lange werkingsduur. De halfwaardetijd is 50 tot 100 uur. Het wordt alleen voorgeschreven voor de kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen.

Na een week of 2 neemt de effectiviteit van flurazepam af waardoor de slapeloosheid kan terugkeren.

Door de lange werking van flurazepam krijg je te maken met een stapelwerking en zal het middel zich gaan ophopen in het lichaam. Met name voor ouderen ontstaat hierdoor een aanzienlijk risico op vallen.

Er kan een sterke afhankelijkheid aan flurazepam ontstaan. Bij het stoppen zullen ontwenningsverschijnselen optreden. Het gebruik van flurazepam moet langzaam en geleidelijk worden afgebouwd.

Flunitrazepam (Rohypnol®)

Flunitrazepam doosje en tablettenFlunitrazepam wordt door artsen voorgeschreven bij slapeloosheid, angstgevoelens en als spierontspanner.

Omdat flunitrazepam in combinatie met alcohol of psychotrope middelen voor ernstige intoxicatieverschijnselen kan zorgen worden het zelden voorgeschreven als middel tegen slapeloosheid.

Het wordt alleen gebruikt voor kortdurende behandeling van zware slaapstoornissen die dusdanig ernstig zijn dat deze ernstig leed kunnen veroorzaken. Sommige zijn van mening dat dit middel beter helemaal niet voorgeschreven moet worden.

In Nederland valt flunitrazepam onder de Opiumwet. Het middel wordt ook gebruikt als drug en kan misbruikt worden als verkrachtingsdrug doordat mensen na inname weerloos worden.

Soorten non-benzodiazepines

Vermoeide man kijkt uit het raamHet mag duidelijk zijn dat benzodiazepinen nadelen hebben. De belangrijkste is dat er door het gebruik vrij snel (enkele weken) al een afhankelijkheid kan ontstaan en dat er tolerantie ontstaat.

Door de tolerantie voor benzodiazepinen is een steeds hogere dosis nodig om te kunnen slapen. Door de hogere dosis krijg je meer last van bijwerkingen en wordt het steeds moeilijker om nog te kunnen stoppen met het gebruik.

Vanwege de nadelen van benzodiazepines worden ook andere medicijnen voorgeschreven voor mensen met slapeloosheid. Dit zijn vaak medicijnen die eigenlijk toegelaten zijn voor een andere toepassing. Een bijwerking van deze medicijnen is slaperigheid. Vanwege deze bijwerking worden deze medicijnen voorgeschreven aan mensen met slapeloosheid.

Het voordeel van non- benzodiazepinen is dat er geen of minder snel een afhankelijkheid en tolerantie ontstaat. Een nadeel is dat ze meestal minder krachtig zijn dan benzodiazepines. Desondanks geven dergelijke middelen voor veel mensen net het duwtje in de rug om de slaap te kunnen vatten.

De werking en bijwerkingen van deze non- benzodiazepinen slaapmiddelen zijn afhankelijk van het medicijnen wat wordt ingezet. Hieronder zal ik uiteenzetten welke medicijnen gebruikt kunnen worden als slaappil, wat hun werking is en wat de bijwerkingen zijn.

Zopiclon (Imovane®)

Zopiclon doosjeZopiclon is geen benzodiazepine maar werkt wel op dezelfde receptor in als een benzodiazepine. Het middel zopiclon valt in de groep Z-slaapmiddelen waar ook zolpidem onder valt.

Zopiclon wordt hoofdzakelijk voorgeschreven bij slapeloosheid maar kan ook ingezet worden bij angstgevoelens of als spierverslapper.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, verminderde coördinatie, vermoeidheid overdag, afvlakking van het gevoel, een droge mond en een vieze smaak die tot een dag na gebruik kan aanhouden.

Nadelen van zopiclon is dat er na een week tijd al afhankelijkheid kan ontstaan en dat er snel tolerantie zal zijn. Het is dan moeilijk om te stoppen met gebruik van zopiclon.

Langdurig gebruik van zopiclon wordt ontraden en geadviseerd wordt om het niet vaker dan 1 maal in de 3 dagen te gebruiken.

Uit een groot onderzoek uit 2012 bleek dat de effectiviteit van zopiclon, als slaapmiddel, maar klein is. Het placebo-effect is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor de helft van de reactie op het middel (bron). Gezien de kans op een snelle afhankelijkheid en tolerantie, de bijwerkingen en lage effectiviteit adviseren de onderzoekers aan artsen om dit allemaal goed af te wegen, alvorens ze het middel voorschrijven.

Zolpidem (Stilnoct®)

Zolpidem doosjeZolpidem (of zolpidemtartraat) valt net zoals zopiclon in de groep van Z-slaapmiddelen. Het zijn geen benzo’s maar werken wel in op dezelfde receptor.

Zolpidem helpt om makkelijker in slaap te kunnen vallen maar heeft geen effect op de duur van de slaap. Net zoals het middel zopiclon is het effect van zolpidem jarenlang overschat. Dit bleek uit een onderzoek uit 2012. Dit terwijl de bijwerkingen waren onderschat (bron).

Bijwerkingen zijn geheugenverlies, verhoogde kans op vallen, verminderde concentratie en vermoeidheid. Verder zal je er op bedacht moeten zijn dat je heel snel afhankelijk (verslaafd) kan raken aan zolpidem en er tolerantie voor krijgen. Tolerantie houdt in dat je een steeds hogere dosis nodig zal hebben om hetzelfde effect te bereiken.

Quetiapine (Seroquel®)

Quetiapine doosje en tablettenSeroquel is een medicijn wat artsen voorschrijven bij een ernstige depressie, manie, psychose, schizofrenie, bipolaire stoornis of onrust.

Bijwerkingen van quetiapine zijn o.a. dat je er slaperig en suf van wordt. Van deze bijwerkingen wordt gebruik gemaakt indien quetiapine wordt voorgeschreven als middel om te slapen.

Indien quetiapine wordt voorgeschreven als slaapmiddel dan zal de dosering (normaal gesproken) ook lager zijn dan als het wordt voorgeschreven voor een depressie, psychose.

Het is de bedoeling dat de quetiapine een uur tot een half uur voor het slapen wordt genomen omdat dan de versuffende werking intreed.

Een belangrijk nadeel van quetiapine is dat er toename van lichaamsgewicht door kan ontstaan, in combinatie met een slechter cholesterolprofiel. Door langdurig gebruik van quetiapine wordt diabetes type 2 lastig vast te stellen. Indien diabetes type 2 onbehandeld blijft wordt het risico op hart- en vaatziekten groter.

In de VS lopen rechtszaken tegen AstraZeneca, de fabrikant van Seroquel, omdat het middel, volgens de aanklagers, zou bijdragen aan het ontwikkelen van diabetes type 2 (bron).

Bijwerkingen van quetiapine zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, hoofdpijn, stijve spieren, niet stil kunnen zitten, gewichtstoename, depressiviteit, droge mond, droge ogen, seksuele stoornissen, hartkloppingen en bewegingsstoornissen.

Mirtazapine (Remeron®)

Mirtazapine tablettenMirtazapine is een antidepressivum dat ook off-label wordt voorgeschreven voor de behandeling van slapeloosheid.

Mitrazapine is niet het voorkeursmedicijn wat artsen voorschrijven bij depressies. Ze kunnen besluiten om mirtazapine voor te schrijven bij depressieve verschijnselen in combinatie met slapeloosheid.

Een veelvoorkomende bijwerking van mirtazapine is een toename van de eetlust. Om deze reden wordt mirtazapine ook wel voorgeschreven bij mensen met depressieve symptomen die vermagerd zijn en moeten aankomen.

Indien mirtazapine alleen wordt voorgeschreven als middel om makkelijk in slaap te vallen kan volstaan worden met een lagere dosis; meestal 7,5 mg in plaats van 30 tot 45 mg die gebruikelijk is voor de behandeling van depressiviteit.

Veel voorkomende bijwerkingen van mirtazapine zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, maag-darmklachten, droge mond en hoofdpijn.

Als je wilt stoppen met het gebruik van mirtazapine dan zal je het gebruik onder begeleiding van je behandelend arts langzaam moeten afbouwen. Dit om acute ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Amitriptyline (Tryptizol®, Sarotex®, Redomex®)

Amitriptyline is een antidepressivum dat voornamelijk wordt gebruikt bij de behandeling van klinische depressies, neuropathische pijn en migraine.

Een bijwerking van amitriptyline is slaperigheid, een effect waarvan gebruik wordt gemaakt bij de behandeling van insomnia. In zulke gevallen kan vaak worden volstaan met een lagere dosis van dit medicijn.

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen zijn slaperigheid, sufheid, duizeligheid, gewichtstoename, verstopping, misselijkheid, droge mond en hartkloppingen.

Tramadol (Tramal®, Tramagetic®, Zaldiar®)

Tramadol en tablettenTramadol is een matige tot sterke pijnstiller die tot de opioïden hoort maar niet onder de Opiumwet valt. Je kunt Tramadol alleen op recept verkrijgen.

Psychische verslaving aan tramadol komt zelden voor maar er zal wel tolerantie ontstaan waardoor een steeds hogere dosis nodig is voor hetzelfde effect.

In combinatie met benzodiazepines kan er een wisselwerking met tramadol ontstaan, je kunt je dan euforisch gaan voelen en de fantasie kan levendig worden. Ook voor de combinatie van tramadol met antidepressiva moet worden opgepast.

Een bijwerking van tramadol is dat je er suf en slaperig van wordt waardoor je makkelijker kan slapen. Dit effect is niet zo sterk als dat van benzo’s maar zeker voor mensen die niet kunnen slapen vanwege pijnklachten kan tramadol een uitkomst bieden. Informeer bij je behandelend arts voor advies als je niet kunt slapen door pijnklachten.

Allergie pillen /antihistaminica

Soms wordt een antihistaminicum voorgeschreven aan mensen die slecht kunnen slapen. Antihistaminica zijn medicijnen tegen allergieën zoals hooikoorts.

Een bekende bijwerking van antihistaminica is dat ze slaperigheid kunnen veroorzaken. Moderne antihistaminica hebben deze bijwerking echter nauwelijks nog, omdat deze als onwenselijk wordt beschouwd.

Om een antihistaminicum in te kunnen zetten als middel om in slaap te kunnen vallen zal de arts daarom een middel van een oudere generatie moeten inzetten zoals promethazine of cetirizine.

Promethazine heeft een sterke anti-allergische werking maar wordt nog maar zelden voorgeschreven bij allergieën omdat dit middel zo’n sterke sedatieve werking heeft.

Soms kan een arts besluiten om promethazine voor te schrijven bij slapeloosheid. Je wordt er suf en kalm van en het is in tegenstelling tot benzo’s niet verslavend.

Welk medicijn is zonder recept verkrijgbaar?

prevalin doosjeCetirizine is het enige medicijn dat in dit artikel is beschreven dat zonder recept verkrijgbaar is. Je kunt het bij de apotheek, drogist of supermarkt kopen onder namen als Allergietablet cetirizine, Prevalin Allerstop, Hooikoortstablet Cetirizine, Zyrtec en Reactine. Cetirizine wordt vooral gebruikt bij hooikoortsklachten.

In de eerste dagen dat je cetirizine gebruikt wordt je wat suf en slaperig zodat je makkelijker in slaap kunt vallen. Voor dit effect neem je cetirizine het beste een uur voor het slapen in. Een nadeel is dat het suf- en slaperig makende effect na een paar dagen van het gebruik minder wordt.

Cetirizine is daarom alleen een uitkomst voor mensen die soms moeite hebben om in slaap te vallen. Het suf- en slaperig makende effect kan dan net het duwtje in de rug zijn wat nodig is om in slaap te vallen. Op deze pagina staan 18 andere slaapmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Een antihistaminicum is alleen geschikt voor de lichte slaapproblemen, de werking is niet zo sterk als dat van een benzodiazepine.

Hoe kom je aan slaappillen?

arts praat tegen een oudere cliënt Heb je slaapproblemen bespreek deze dan met je huisarts die jou eventueel een recept voor kan schrijven.

De huisarts zal beoordelen of het voorschrijven van een slaappil nodig is of dat eerst andere maatregelen geprobeerd kunnen worden. Dit zal een huisarts doen door de oorzaak van de slaapproblemen te achterhalen, aan de hand van je klachtenbeeld.

Een huisarts zal terughoudend zijn met het uitschrijven van een recept voor een benzodiazepine. Dit omdat je hier snel (binnen enkele weken) aan verslaafd kunt raken. Daarnaast zal je snel een tolerantie krijgen voor benzodiazepines waardoor je steeds meer nodig zult hebben om te kunnen slapen.

Overdosis

Hoewel er voor Nederland geen exacte cijfers beschikbaar zijn, zijn in de Verenigde Staten benzodiazepinen betrokken bij een derde van alle sterfgevallen door medicijnoverdoses (bron).

Met name in combinatie met pijnstillers of alcohol kan het gebruik van benzo’s een dodelijke afloop hebben (bron).

Indien je meer dan een paar weken een benzo slikt wordt het al moeilijk om te kunnen stoppen en kan de slapeloosheid nog erger worden dan deze al was (een ‘rebound insomnia’).

De hersenen zijn dan zo gewend aan de benzo’s dat slapen zonder onmogelijk wordt. Dit omdat de hersenen zelf minder van de neurotransmitter GABA zijn gaan aanmaken door de benzodiazepines. Het natuurlijke herstel van deze neurotransmitter zal de nodige tijd kosten.

Non-benzodiazepine

Een huisarts kan ook besluiten een non-benzodiazepine voor te schrijven. Het voordeel is dat deze niet of minder verslavend zijn dan benzo’s.

Een huisarts kan dit overwegen indien er naast de slapeloosheid nog bepaalde andere klachten zijn.

Slaappillen (benzodiazepines) zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Het verkrijgen van benzodiazepines zonder recept leidt mogelijk naar niet-officiële bronnen, zoals buitenlandse webshops of lokale verkopers buiten de reguliere apotheek om.

De reputatie van dergelijke webshops is discutabel en ze worden regelmatig door overheidsinstanties uit de lucht gehaald. Het is dan ook maar de vraag of je de bestelde medicijnen überhaupt wel ontvangt.

Er doen ook verhalen de ronde dat benzo’s van buitenlandse webshops vaak niet zuiver zijn en verdund zijn met niet werkzame stoffen. Er zit dan bijvoorbeeld 2 mg werkzame stof in een slaappil terwijl op de verpakking 10 mg staat.

Een ander nadeel van het slaappillen uit het illegale circuit is dat er niemand is die een vinger aan de pols houdt. Normaal gesproken zou je apotheker controleren of er geen interactie met andere medicijnen is en controleert je behandelend arts zaken zoals je gezondheid en dosering.

Samenvattend: slaappillen helpen bij moeite met in slaap vallen, maar niet bij problemen met doorslapen.

Zijn er slaappillen zonder recept?

vrouw ligt te slapen in bedGezien alle nadelen en bijwerkingen van slaappillen is het goed om te weten dat er genoeg verantwoorde alternatieven zijn. Het is verstandig om eerst dit artikel te lezen waarin ik 30 wetenschappelijk onderbouwde tips geef om beter te slapen. Denk daarbij aan zaken zoals ontspanningstechnieken, aanpassingen in het dieet en ontspannende muziek.

Ik heb ook een artikel geschreven waarin ik 18 slaapmiddelen bespreek die je zonder recept kunt verkrijgen. Een aantal van deze middelen zorgen voor een verhoogde productie van de neurotransmitter GABA net zoals benzodiazepines dat doen. Maar dan zonder de verslavende werking en op een natuurlijke manier.

De slaappillen zonder recept kunnen voor de één beter werken dan de ander. Het is afhankelijk van jouw lichaam en brein.

Dus mogelijk moet je er meerdere uittesten voor je er één vindt die voor jou werkt. Houd er ook rekening mee dat het mogelijk is dat je nooit een supplement vindt dat voor jou een verschil maakt.

Ik zal een paar supplementen opnoemen waar ik goede dingen mee heb ervaren of over heb gehoord.

Melatonine

Melatonine moet het meest gebruikte slaapsupplement zijn dat mensen kunnen verkrijgen zonder recept.

Melatonine is het slaaphormoon dat je slaperig maakt voor het slapen gaan.

Je kan het overal krijgen, maar dit is melatonine van een goed merk.

Dit is melatonine met een hogere dosering.

Gaba Supplement

Gaba is te verkrijgen in supplementvorm.

GABA is een niet essentieel aminozuur en fungeert als neurotransmitter. Het werkt als een natuurlijke rustgever. GABA is een neurotransmitter met een remmende werking op neuronen. Het blokkeert bepaalde hersensignalen en remt de activiteit van het zenuwstelsel.

GABA is vooral nuttig voor mensen die niet kunnen slapen omdat ze hun gedachten niet tot rust kunnen brengen (bron).

Gaba kan interacties hebben met andere medicijnen. Dus als je medicijnen gebruikt raad ik aan eerst contact op te nemen met je dokter of apotheker voor je gaba uitprobeert.

Dit is de GABA die ik aanraad.

CBD supplement

CBD staat voor cannabidiol en het komt voor in wiet en hasj. Echter word je niet stoned van CBD. De werkzame stof waardoor je stoned wordt door het inhaleren van marihuana is THC.

Veel mensen ervaren beter te slapen met CBD olie. Met name mensen met chronische pijn of PTSD lijken er baat bij te kunnen hebben (bron).

Als je CBD wilt uitproberen dan raad ik die van supmedi aan.

De CBD van hun is getest door een gerenommeerd lab zodat ze er zeker van zijn dat hun cbd geen sporen van THC bevat. Hun producten zijn van van hoge kwaliteit en ze bieden veel keuze aan.

Lees meer over de voor- en nadelen van CBD als slaapmiddel in het volgende artikel van Winnie Norval.

Ashwagandha

Tot slot zou je kunnen nadenken over Ashwagandha.

Ashwagandha kan mogelijk helpen bij stress en angstklachten, en daardoor indirect de slaapkwaliteit verbeteren.

Dit is een supplement dat niet direct werkt maar na langdurig gebruik(1 tot 2 maanden).

Deze Ashwagandha raad ik aan. Ik heb een uitgebreid artikel geschreven over ashwagandha; je kunt het hier vinden.

Meer info over slaappillen zonder recept?

Voor meer informatie over verschillende supplementen die jou mogelijk kunnen helpen beter te slapen kan je het volgende artikel lezen:

18 slaapmiddelen die zonder recept te kopen zijn.

Voorgoed jouw energietekort oplossen met een wetenschappelijk bewezen methode?

Moeheid geeft enorm veel frustraties. Daarom heb ik een methode ontwikkeld die daar voorgoed mee afrekent en je een energieboost geeft.

In mijn programma genaamd Eeuwig Energiek leer je specifieke oplossingen voor jouw oorzaak van energie tekort, maar ook tips en adviezen die voor iedereen nuttig zijn.

Je zal onder andere het volgende ontdekken:

  • Waar het specifiek bij jou mis gaat en of jij er iets aan kan doen.
  • 25 Tips voor een energieopwekkende nachtrust
  • Hoe je energievreters kunt herkennen en deze kan vervangen met energiegevers
  • De top 25 energiegevende voedingsmiddelen
  • Verschillende onverwachte methodes om meer energie te krijgen

Klik op deze link om Eeuwig Energiek + bonussen volledig risicovrij uit te proberen

Hoe nuttig was dit artikel voor jou?

Klik op een ster voor een beoordeling!

Omdat je dit artikel nuttig vond...

Volg ons op social media!

Jammer dat je dit artikel niet (zo) nuttig vindt.

Graag horen we hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Plaats een reactie

Over HappyHealthy

Oscar Helm, MSc Afslankcoach, voedingsdeskundige, psycholoog, dieetpsycholoog, orthomoleculair therapeut en bestsellerauteur

Hoi, ik ben Oscar Helm en in de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen geholpen naar een gezonder gewicht en betere gezondheid.

HappyHealthy.nl trekt inmiddels ruim 10.000 bezoekers per dag en met mijn bestseller de Afslank Receptenbijbel laat ik zien dat afvallen zowel eenvoudig als leuk kan zijn!

Wil jij je kennis over afvallen testen? Doe dan deze test en ontdek direct je “Afslank IQ”.

Top artikelen

Wat je mag eten bij een koolhydraatarm dieet + De Voordelen & een Schema

Wat is het koolhydraatarm dieet precies en wat kan je wel en niet eten. Ontdek hier een voedingstabe...

Intermittent Fasting: Uitleg, 9 Voordelen en 10 Schema’s

Intermittent Fasting / vasten (onderbroken vasten) schrijft voor wanneer en hoe lang je wel en niet ...

12 Tips om Snel Buikvet te Verbranden + 5 Fouten

Hoe kun je snel afvallen rond de buik? Ontdek 12 gouden buikvet verbranden tips en ontwijk 5 ernstig...

23 Bewezen Tips voor Snel Afvallen (zonder ongefundeerde hypes)

Hoe kan je snel afvallen? Ontdek 23 bewezen tips om snel gewicht te verliezen zonder ongefundeerde c...

Oscar’s sapjes

Array ( [0] => Male )