846

Bronnen Nationale Ziektemeter

Vrijwel alle data komt van het CBS en Volksgezondheidenzorg.info (site gemaakt door het RIVM).

Aantal inwoners

Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners op dit moment (bron).

Aantallen per leeftijd volgens CBS gegevens (bron):

 • Jonger dan 20 jaar: 3,8 miljoen (22,3%)
 • 20 tot 40 jaar: 4,2 miljoen (24,6%)
 • 40 tot 65 jaar: 5,9 miljoen (34,5%)
 • 65 tot 80 jaar: 2,4 miljoen (14%)
 • 80 jaar of ouder: 0,8 miljoen (4,5%)

Tussen berekeningen:

 • Tussen 0 en 18 jaar circa (22,3%/20*19 =) 21,2% van de populatie (3,4 miljoen)
 • Tussen 4 en 17 jaar circa (22,3%/20*14 =) 15,6% van de populatie (2,65 miljoen)
 • Tussen de 30 en 70 jaar circa (24,6%/2 + 34,5% + 14%/3 =) 51,5% van de populatie (8,75 miljoen)

Zorgkosten

De zorgkosten zijn circa 95 miljard en dat groeit in Nederland met 2,5% per jaar, zowel in 2017 als 2018 is de verwachting (bron).

Prevalentie chronische zieken

“Een ‘chronische ziekte’ is gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische ziekte gaat doorgaans gepaard met pijn, geestelijk lijden, beperkingen in functioneren of andere klachten. De mate waarin mensen hinder ondervinden verschilt per ziekte en per individu.”

De prevalentie van chronische zieken is 8,2 miljoen in 2014 (bron).

“Van de mensen met een chronische ziekte (8,2 miljoen in Nederland), heeft bijna de helft (49%) één chronische ziekte, 23% heeft twee chronische ziekten en 27% heeft drie of meer chronische ziekten” (bron). Dit is data van de RIVM van 2014, maar er is ook data van NIVEL en het RIVM uit 2015.

In 2015 heeft 50% (8,5 miljoen) één of meer chronische ziekten, 24,8% 1 chronische ziekte (4,2 miljoen), 11,6% 2 chronische ziekten (2 miljoen) en 13,7% 3 of meer chronische ziekten (2 miljoen).

In 2017 heeft naar verwachting 49,5% 0 chronische ziekten (8,43 miljoen), 24,7% 1 chronische ziekte (4,21 miljoen), 11,7% 2 chronische ziekten (1,99 miljoen) en 14% 3 of meer chronische ziekten (2,38 miljoen). Zie de taartdiagram hieronder.

Voor 2018 is de data van https://www.vtv2018.nl/aandoeningen gebruikt.

Totaal heeft naar verwachting in 2017 50,5% (8,60 miljoen) dan één of meer chronische ziekten.

In 2030 heeft naar verwachting 47,1% (8,02 miljoen) 0 chronische ziekten, 23,9% 1 chronische ziekte (4,07 miljoen), 12,1% 2 chronische ziekten (2,06 miljoen) en 16,9% 3 of meer chronische ziekten (2,88 miljoen).

Totaal heeft naar verwachting in 2030 52,9% (9,01 miljoen) één of meer chronische ziekten.

Trends:

 • 0 chronische ziekten zal dalen met 0,382% per jaar
 • 1 chronische ziekte zal dalen met 0,253% per jaar
 • 2 chronische ziekten zal groeien met 0,259% per jaar
 • 3 of meer chronische ziekten zal groeien met 1,46% per jaar
 • Totaal zal één of meer chronische ziekten groeien met 0,357% per jaar

Prevalentie en trends per chronische ziekte

 • Diabetes type 2
  • Aantal: in 2017 1,2 miljoen (bron)
  • Trends: 60.500 nieuwe patiënten per jaar (bron)
  • Conclusie: circa 1,2 miljoen + circa 60.500 groei in 2018 (6,7% groei)
 • Hoge bloeddruk
  • Aantal: in 2008 31,4% tussen de 30 tot en met 70 jaar (±2,75 miljoen) (bron)
  • Trends: vanaf 2010 vrijwel stabiel (bron)
  • Conclusie: ±2,75 miljoen en stabiel
 • Overgewicht
  • Aantal: in 2016 49,2% vanaf 18 jaar of ouder (±6,6 miljoen) en 13,6% van de kinderen tussen 4 en 17 jaar (circa 360.000) (bron)
  • Trends: in 2010 gemiddeld 47,8% voor volwassenen en 2015 49,2% dus 0,58% groei per jaar + in 2010 gemiddeld 13,55% voor kinderen en 2015 12,1% dus 2,2% daling per jaar dus van 4 of ouder gemiddeld 0,44% groei per jaar (bron)
  • Trends CBS: in 2011 41,7 % en 2016 43,3% dus 0,76% groei per jaar (bron)
  • Conclusie: ±7 miljoen + circa 42.000 groei in 2017 (gemiddeld ±0,6%) dus ±7,042 miljoen in 2017 en 42.000 groei in 2018 verwacht
 • Obesitas
  • Aantal: in 2016 14,2% vanaf 18 jaar of ouder (±2,4 miljoen) en 2,7% van de kinderen tussen 4 en 17 jaar (circa 70.000) (bron)
  • Trends: in 2010 gemiddeld 11,65% voor volwassenen en 2015 13,4% dus 2,84% groei per jaar + in 2010 gemiddeld 3,05% voor kinderen en 2015 2,8% dus 6,3% daling per jaar dus van 4 of ouder gemiddeld 2,23% groei per jaar (bron)
  • Trends CBS: in 2011 9,8 % en 2016 12,3% dus 4,65% groei per jaar (bron)
  • Conclusie: ±2,5 miljoen + circa 86.000 groei in 2017 (gemiddeld ±3,44%) dus ±2,586 miljoen in 2017 en opnieuw 86.000 groei in 2018 verwacht
 • Maag-darmaandoeningen
  • Aantal: in 2015 PDS schatting van tussen de 5 en 20% (±2,1 miljoen) + overige (±90.000) (bron), andere bron – ook 2015 – zegt 1 op de 8 Nederlanders dus 2,1 miljoen (bron)
  • Trends: onbekend
  • Conclusie: ±2,2 miljoen en onbekende trend
 • Gewrichtsaandoeningen
  • Aantal: in 2013 bijna 2 miljoen (bronbron) bestaande uit 234.000 met chronische ontstekingsreuma (bron), 1,25 miljoen met artrose (bron), onbekend aantal jicht en 450.000 osteoporose (bron). In de meta-omschrijving van deze pagina staat overigens dat er 2,3 miljoen mensen lijden aan reumatische klachten, wat mogelijk meer recente data is.
  • Trends reumatoïde artritis: in 2010 voor RNH-Limburg en FaMe-net gemiddeld 124,75 en in 2014 130,5 – dat is 1,13% groei (3042) per jaar (bron)
  • Trends artrose: in 2010 263 mannen en vrouwen en 2014 295 – dat is 2,91% groei (36.375) per jaar (bron)
  • Trends jicht: onbekend
  • Trends osteoporose: in 2010 614 mannen en vrouwen en 2014 742 – dat is 4,85% groei (21.825) per jaar (bron)
  • Conclusie: ±2 miljoen + groei (gemiddeld 2,78%) 2015, 2016 en 2017 dus 2017 is ±2,17 miljoen en 60.367 groei (2,78%) in 2018
 • Luchtwegaandoeningen: astma en COPD
  • Aantal: in 2015 613.000 astma (bron) en in 2016 593.000 COPD (bron)
  • Trends astma: in 2010 513 mannen en vrouwen en 2014 601 – dat is 4,04% groei (24.765) per jaar (bron)
  • Trends COPD: in 2010 263 mannen en vrouwen en 2014 267 – dat is 0,38% groei (2.253) per jaar (bron)
  • Conclusie: ±1,2 miljoen + groei (gemiddeld 2,24%) 2015, 2016 en 2017 dus 2017 is ±1,28 miljoen en 28.727 groei (2,24%) in 2018
 • Hart- en vaatzieken*
  • Aantal: in 2016 ruim 1,5 miljoen (bron)
  • Trends: in 2016 circa 467.200 nieuwe gevallen (bron)
  • Conclusie: ±1,5 miljoen + 467.200 nieuwe gevallen per jaar (31,1% nieuwe gevallen van totaal)
 • Kanker*
  • Aantal: in 2016 circa 108.400 (bron)
  • Trends: in 2014 was het aantal 104.636 dus per jaar (bron)
  • Conclusie: ±109.000 en stabiel
 • Depressie*
  • Aantal: in 2014 ruim 1 miljoen (bron)
  • Trends: 135.600 nieuwe gevallen per jaar (bron)
  • Conclusie: ±1 miljoen + 135.600 nieuwe gevallen per jaar (13,56% nieuwe gevallen van totaal)
 • Dementie
  • Aantal: in 2016 270.000 (bron)
  • Trends: tussen 2015 en 2040 verwacht men een stijging van 8676 per jaar (bron)
  • Conclusie: ±270.000 en 8676 per jaar
 • Migraine
  • Aantal: in 2016 circa 266.400 (bron)
  • Trends: in 2010 474 mannen en vrouwen en 2014 654 – dat is 8,38% groei (22.291) per jaar (bron)
  • Conclusie: ±266.000 + groei (gemiddeld 8,38%) 2017 dus 2017 is 288.724 en daarna 24.195 groei (8,38%) in 2018
 • Nek- en rugaandoeningen
  • Aantal: in 2016 circa 1,95 miljoen (bron)
  • Trends: in 2010 225 mannen en vrouwen en 2014 221 – dat is vrijwel geen groei dus stabiel (bron)
  • Conclusie: ±1,95 miljoen en stabiel
 • Hoog cholesterol (±2 miljoen)
  • Aantal: in 2011 23,2% tussen de 30 tot en met 70 jaar (±2 miljoen) (bron)
  • Trends: onbekend
  • Conclusie: ±2 miljoen en onbekende trend
 • Pre-diabetes (±750.000)
  • Aantal: circa 750.000 (bron)
 • Burn-out (±230.000)
  • Aantal: circa 230.000 (bron)
 • Angststoornis (±386.000)
  • Aantal: circa 386.000 (bron)
 • Stemmingsstoornissen (±800.000)
  • Aantal: bijna 800.000 (bron)
 • Schildklieraandoeningen (±500.000)
  • Aantal: circa 500.000 (bron)
 • PCOS
  • Aantal: 6-10% van de gezonde vruchtbare vrouwen (bron)

* Aantal nieuwe gevallen per jaar

Overige opmerkingen:

 • Alle chronische ziekten die minder dan 100.000 keer voorkomen zijn niet onderzocht, behalve bij een clustering van ziekten of aandoeningen. Ook ziektes die we niet direct als chronisch aanmerken zijn niet meegenomen.
 • De stijging in chronische ziekten is tweeledig: 1) ongezonder leven en 2) snellere diagnoses.
 • Trends overzicht (bron).

Langer leven maar steeds eerder chronisch ziek

We leven steeds langer vanaf 1980 (zie levensverwachting kolom bij mannen en vrouwen bij 0 jaar) (bron).

Maar we worden wel steeds sneller ziek. Zie blz. 66 in de kolom ‘lv zonder chronische ziekten tot 2007 (bron) en hier verder vanaf 2009 t/m 2016 (bron). Alle data staat hier, vanaf 1985 tot 2012 (bron).

Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen
leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Het gaat om de volgende (clusters van) aandoeningen:

 1. Astma, chronische bronchitis
 2. Hartafwijking
 3. Beroerte
 4. Hoge bloeddruk
 5. Maag-darm stoornissen
 6. Suikerziekte
 7. Rugaandoening
 8. Reumatische/gewrichts- aandoeningen
 9. Migraine
 10. Kanker

Depressie, dementie, overgewicht en obesitas neemt het CBS niet mee als chronische ziekte. Rijksoverheid noemt depressie en overgewicht

Sterfgevallen

Er sterven bijna 150 duizenden mensen per jaar in Nederland, in 2016 was dat om exact te zijn 148.997 (bron). In 2017 was dat ongeveer 148.500.

Het grootste gedeelte sterft door dementie, hart- en vaatzieken en kanker in 2015 (bron).

Het CBS heeft over 2016 ook getallen (bron). Volksgezondheidenzorg.info heeft een overzicht van de ranglijst van ziekten op basis van sterfte (bron).

De NRC vat het mooi samen in een grafiek (bron):

Bron afbeelding

Array ( [0] => Male )