1058

Werkt het Ketogeen Dieet Echt zo Goed? Alle Onderzoeken op een Rij

De keto gekte lijkt te beginnen. Volgens Google trends is er op het onderwerp ‘ketogeen’ een sterke stijgende lijn (bron).

In dit artikel staan alle betrouwbare onderzoeken over het keto(geen) dieet die je kunt gebruiken als onderbouwing. Ik heb overigens al een artikel over het keto dieet geschreven, maar  dit artikel richt zich meer op de wetenschappelijke onderbouwing achter deze nieuwe hype.

Ik maak in dit artikel vrijwel niet gebruik van in vitro studies of dierstudies gezien de lage betrouwbaarheid, maar voornamelijk van RCT’s, meta-analyses en systematic reviews. Deze komen hoofdzakelijk van Pubmed en de Cochrane Library.

Inhoud van dit artikel

Wat is het keto dieet: een korte introductie

Ondanks de recente hype is een keto dieet niet iets nieuws. Het wordt al bijna 100 jaar gebruikt om medicijnresistente epilepsie te behandelen, vooral bij kinderen (bron).

Maar wat is het keto dieet precies? Om een keto dieet te kunnen volgen moet je in staat van ketose zijn. Een extreem koolhydraatarm dwingt het lichaam om in een stand van ketose te komen.

Ketose treedt op wanneer mensen een fanatiek koolhydraatarm dieet volgen en de concentratie van ketonen in het bloed stijgt.

Dit betekent simpelweg dat je lichaam vetzuren (ketonen) verbrandt voor energie in plaats van koolhydraten (glycogeen in de lever en glucose in het bloed). Terwijl we ons in ketose bevinden stijgt de concentratie van ketonen in het bloed.

Om je lichaam in de staat van ketose te brengen zou je de consumptie van koolhydraten drastisch moeten beperken tot een maximum van ongeveer 50 gram (bronbron). De meeste mensen zullen in ketose komen met maximaal 50 gram koolhydraten per dag, terwijl sommigen hun koolhydraatinname moeten beperken tot minder dan 30 gram per dag.

Ketonen zijn een bijproduct van de afbraak van vetten. Het meten van ketonen kan daarom een indicatie geven of het lichaam zich in ketogene toestand bevindt.

De enige manier om zeker te weten of je in staat van ketose bent is door de concentratie van ketonen in ons lichaam te bepalen.

Dit kun je op verschillende manieren doen:

 • Ketonen meten in de urine
 • Ketonen meten in het bloed
 • Ketonen meten via de adem

In dit artikel leer je hoe je met behulp van ketose sticks en ketose strips het ketonengehalte in je lichaam kunt meten. Ook leg ik uit welke methode de meest nauwkeurige resultaten oplevert.

Krijg jouw unieke op maat gemaakte keto schema en menu

Ontdek hoe je met het keto dieet jouw lichaam en behoeften je streefgewicht bereikt

Werkt het keto dieet als je wilt afvallen?

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT studie) uit 2003 werden de effecten van een strikt koolhydraatarm dieet vergeleken met die van een vetarm dieet op gewichtsverlies (bron).

De studiegroep van 16 deelnemers kreeg de instructie om minder dan 20 gram koolhydraten per dag gedurende 2 weken te consumeren, vervolgens werd deze groep op een koolhydraatarm dieet van minder dan 40 gram koolhydraten per dag gezet voor een periode van 10 weken. De controlegroep (die bestond uit 14 deelnemers) kreeg de opdracht om minder dan 30% van hun dagelijkse caloriebehoefte uit vet te consumeren.

De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de koolhydraatarme groep meer gewicht verloor dan de vetarme groep (gemiddeld, 9,9 ± 9,3 kg versus 4,1 ± 4,9 kg).

In een andere gerandomiseerde gecontroleerde trial uit 2003 werden 132 obese deelnemers willekeurig toegewezen aan een strikt koolhydraatarm dieet of een vetarm/caloriearm dieet voor een periode van 6 maanden (bron).

De deelnemers die werden toegewezen aan het koolhydraatarme dieet kregen de opdracht om de koolhydraatinname te beperken tot 30 gram koolhydraten per dag of minder. De totale vetinname hoefde niet te worden beperkt. De groep die werd toegewezen aan het vetarme dieet moest minder dan 30% van de dagelijkse calorie inname uit vet halen. Ook moest de vetarme groep een tekort van 500 calorieën per dag creëren door middel van calorie restrictie.

Uit dit onderzoek blijkt dat de obese deelnemers meer gewicht verloren op een fanatiek koolhydraatbeperkt dieet dan op een vetarm dieet (gemiddeld -5,8 ± 8,6 kg vs. -1,9 ± 4,2 kg).

Een recente gerandomiseerde gecontroleerde studie met parallelle groepen uit 2014 vergeleek de cardiovasculaire effecten van een strikt koolhydraatarm dieet met die van een vetarm dieet gedurende 12 maanden (bron).

De 148 mannelijke en vrouwelijke deelnemers werden op een strikt koolhydraatarm dieet (40 gram koolhydraten of minder per dag) gezet of een vetarm dieet (30% of minder van de dagelijkse energie-inname bestond uit vet). Gegevens over cardiovasculaire risicofactoren, lichaamsgewicht en voedingssamenstelling werden verzameld op 0,3, 6 en 12 maanden.

Na 12 maanden werd bij de koolhydraatarme groep een groter gewichtsverlies geconstateerd (gemiddeld verschil tussen de groepen was 3,5 kg) dan bij de vetarme groep. Ook bleek het HDL cholesterol (het ‘goede’ cholesterol) na 12 maanden aanzienlijk te zijn verhoogd bij de koolhydraatarme groep.

Hieronder staan nog meer onderzoeksresultaten van willekeurig geselecteerde systematische reviews en gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die vetarme diëten en ketogene diëten met elkaar hebben vergeleken.

Alle genoemde onderzoeken variëren van 6 maanden tot 12 maanden:

Studie Keto dieet gewichtsverlies Vetarm dieet gewichtsverlies
PA Dyson et al. 2007 – 6,9 kg – 2,1 kg
Tian Hu et al. 2012 – 6,1 kg – 5 kg
FR Samaha et al. 2003 – 5,8 kg – 1,2 kg
Bonnie J Brehm et al. 2003 – 8,5 kg – 3,9 kg
Sackner-Bernstein et al. 2015 – 7,8 kg – 5,9 kg
WS Yancy et al. 2004 – 9,4 kg – 4,8 kg

Zoals we aan de hand van de bovenstaande gegevens kunnen zien is er sprake van gewichtsverlies bij beide soorten diëten. Het wordt meteen duidelijk dat zeer fanatieke koolhydraatarme (keto) diëten leiden tot het verliezen van aanzienlijk meer gewicht dan vetarme diëten.

Het gemiddelde gewichtsverlies tussen bovengenoemde studies is 3 kg extra voor keto diëten. Is dit een klinisch significante hoeveelheid gewichtsvermindering voor mensen die lijden aan obesitas of extreem overgewicht? Voor iemand met een lichaamsgewicht van 120 kg misschien niet. Maar naar mijn mening is dit nog steeds aanzienlijk. Want je kunt het ook van de andere kant bekijken. Iedere kilo die je extra kwijtraakt werkt motiverend en brengt je dichterbij je doelstellingen.

Werkt het keto dieet voor vetverbranding?

Een gerandomiseerd gecontroleerde studie uit 2004 onderzocht de effecten van een keto dieet en een vetarm dieet op gewichtsverlies en lichaamssamenstelling bij mannen en vrouwen met overgewicht. In totaal deden er 15 gezonde (maar te dikke) mannen en 13 premenopauzale vrouwen mee aan het onderzoek (bron).

De deelnemers werden verdeeld tussen de keto-groep en de vetarme-groep. Bij de keto-groep werd de koolhydraatinname tot onder de 10% van de dagelijkse calorie inname verlaagd om de proefpersonen in staat van ketose te brengen.  De hoeveelheid calorieën werd in beide groepen teruggeschroefd om een calorietekort te creëren, maar voor de mannen was het keto dieet iets hoger (1855 calorieën per dag) dan het vetarme dieet (1562 calorieën per dag).

Ondanks de aanzienlijk hogere calorie-inname bleken de mannelijke deelnemers op het keto dieet meer lichaamsvet te hebben verloren dan de mannelijke deelnemers van de vetarme groep. De meerderheid van de vrouwen reageerde ook gunstig op het keto dieet, vooral wat betreft het vetverlies rond de buikstreek (visceraal vet).

De flinke afname van buikvet was niet alleen te wijten aan het totale vetverlies, omdat de verhouding tussen buikvet en de totale hoeveelheid vet ook significant was verminderd bij mannen en vrouwen op het keto dieet.

Werkt het keto dieet bij epilepsie?

In een literatuuroverzicht van gepubliceerde gegevens tussen de jaren 1920 en 2003 betreffende de werkzaamheid van het keto dieet, komt naar voren dat het keto dieet een bijzonder effectieve behandeling blijkt te zijn voor epilepsie (bron).

Dit geldt vooral voor kinderen met een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie welke met reguliere medicijnen niet voldoende onder controle te krijgen is (bron).

In 1998 is een grote meta-analyse (cluster van onderzoeken) uitgevoerd om de effectiviteit van een fanatiek koolhydraatarm dieet bij kinderen met epilepsie te evalueren. Negentien verschillende onderzoeken met 1084 jonge patiënten werden geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste bevindingen zijn dat 16% van de jonge patiënten aanvalsvrij werd verklaard, terwijl 32% van de kinderen een aanvalsvermindering van 90% of meer opmerkten. Voor 56% van de patiënten daalden de epileptische aanvallen met de helft of meer (bron).

Bij een ander onderzoek uit 2001 werden 150 kinderen met moeilijk te beheersen epileptische aanvallen op een keto dieet gezet dat 12 maanden duurde. Drie tot zes jaar na de start van het keto dieet kregen alle 150 gezinnen een enquête toegestuurd met vragen over de huidige gezondheidstoestand van hun kind en de frequentie van epileptische aanvallen. Van de 150 families vulden 107 families de vragenlijst in.

Uit de vragenlijst blijkt dat:

 • 13% van de kinderen aanvalsvrij was verklaard
 • 14 % had een 90% tot 99% afname van hun aanvalsfrequenties
 • 29 kinderen waren vrij van medicijnen
 • 28 kinderen waren naar 1 medicatie gezet
 • 15 kinderen het keto dieet bleven volgen

De onderzoeksresultaten van bovengenoemde studies ondersteunen het gebruik van het keto dieet bij kinderen met moeilijk te beheersen epileptische aanvallen.

Het kan ervoor zorgen dat sommige patiënten minder of helemaal geen anti-epileptica (medicatie) meer hoeven te nemen, terwijl ze nog steeds vrij van epileptische aanvallen zijn. Het is nog onduidelijk op welke manier het keto dieet de epileptische aanvallen doet verminderen.

Werkt het keto dieet bij diabetes?

Diabetici op een keto dieet merken vaak een aanzienlijke verlaging op van de bloedsuikerspiegel. Dit geldt zowel voor diabetes type 1 als diabetes type 2.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een keto dieet de bloedsuikerspiegel helpt te beheersen en ook andere gunstige gezondheidseffecten met zich meebrengt (bron, bron, bron).

In een studie die 16 weken duurde konden 17 van de 21 diabetici dankzij het volgen van een keto dieet hun aandoening in remissie brengen. Dit betekent dat diabetici geen insuline of medicatie meer nodig hebben. De deelnemers verloren gemiddeld 8,7 kg en zagen ook hun tailleomvang verminderen en hun triglyceriden waarden en bloeddruk normaliseren (bron).

In een recent onderzoek uit 2018 kon 94% van de patiënten stoppen met insuline spuiten omdat ze een keto dieet hadden gevolgd. Ze verloren tevens 12% van hun startgewicht in datzelfde jaar (bron).

Ook heeft het programma Keer Diabetes 2 Om na 12 maanden 87% van de deelnemers met diabetes geheel of gedeeltelijk geholpen met het stoppen of verlagen van hun medicijngebruik (bron).

Werkt het keto dieet bij neurologische aandoeningen?

Een prospectief cohortonderzoek uit 2005 onderzocht het verband tussen onverzadigde vetzuren en het risico op de ziekte van Parkinson. Het doel van de onderzoekers was om te bepalen of een hoge inname van onverzadigde vetzuren in verband kunnen worden gebracht met een verminderd risico op de ziekte van Parkinson.

Uit de studie, waarbij 5395 deelnemers van minstens 55 jaar oud zijn betrokken, blijkt dat een hogere consumptie van verzadigd vet het risico op dementie met 9% vermindert (bron).

Uit een onderzoek van 2012 waarbij 937 ouderen voor een periode van 3,7 jaar werden gevolgd bleek dat (bron):

 • Ouderen die in verhouding de meeste koolhydraten aten een 89% verhoogd risico liepen op milde cognitieve stoornissen of dementie
 • Ouderen die in verhouding de meeste eiwitten aten een 21% verlaagd risico hadden op milde cognitieve stoornissen of dementie.
 • Ouderen die verhoudingsgewijs de meeste vetten aten een 44% verlaagd risico hadden op milde cognitieve stoornissen of dementie.

De onderzoeksresultaten laten zien dat een koolhydraatarm dieet met veel vetten het risico op cognitieve stoornissen vermindert.

Werkt het keto dieet bij kanker?

Geen enkel dieet kan kanker genezen, maar sommige studies hebben een verband aangetoond tussen het keto dieet en de vertraagde groei van sommige soorten tumoren bij muizen (bron).

Wanneer je de hoeveelheid glucose in het dieet vermindert (zoals ketogene diëten), onderbreek je de groei van tumorcellen volgens sommige studieresultaten (bron, bron).  Kankercellen worden van brandstof voorzien door een verhoogde glucoseopname (het zogeheten Warburg-effect, waarbij energie alleen plaatsvindt door glycolyse) (bron).

Kankercellen zijn niet in staat om over te schakelen naar ketonen als brandstof omdat ze alleen kunnen overleven op glucose. Bij gebrek aan deze metabole flexibiliteit gaan kankercellen in hongersnood. Ondanks het veelbelovende bewijs bij dieren, is het keto dieet bij kankerpatiënten nog niet goed onderzocht en kunnen de resultaten van muizenstudies niet één op één worden vertaald naar mensen.

Een van de weinige gedocumenteerde case study’s werd uitgevoerd op een 65-jarige vrouw met een hersentumor. Na de operatie volgde de patiënt een keto dieet. Het dieet werd aangevuld met vitamines en mineralen. Na twee maanden behandeling was het lichaamsgewicht van de patiënt met ongeveer 20% verminderd en er werd geen waarneembaar hersentumorweefsel gedetecteerd. Tumorrecidief (teruggroei van de tumor) werd gevonden 10 weken na opschorting van keto dieettherapie (bron).

Bij een studie naar de kwaliteit van leven werd onderzocht wat het effect was van een keto dieet bij 16 patiënten met kanker in een gevorderd stadium. Verschillende patiënten stopten met het onderzoek vanwege persoonlijke redenen of omdat ze het dieet niet konden verdragen. Twee patiënten overleden tijdens de onderzoeksperiode. Van de 16 kankerpatiënten voltooiden er 5 de drie maanden durende interventieperiode.

Deze patiënten rapporteerden een verbeterd emotioneel functioneren en verminderde slapeloosheid. Met uitzondering van tijdelijke constipatie en vermoeidheid, vonden de onderzoekers geen ernstige nadelige bijwerkingen, vooral geen veranderingen in cholesterol of bloedlipiden (bron).

In een andere studie uit 1991 werden patiënten met gastro-inestinale stromale tumoren (kanker in het maagdarmstelsel) onderzocht. De onderzoekers keken naar het effect van een koolhydraatrijk dieet of een keto dieet op de tumorgroei. De tumorgroei nam toe met meer dan 32% bij patiënten die het koolhydraatrijke dieet volgden. Bij de patientengroep die het keto dieet volgde, daalde de tumorgroei met 24%. Het verschil tussen beide groepen was echter niet statistisch significant (bron).

Draagt het keto dieet bij aan verbeterde insulinegevoeligheid?

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werden 132 obese mannen en vrouwen op een streng koolhydraatarm dieet (keto) of een vetarm dieet gezet (bron). Van de 132 deelnemers voltooiden er 79 proefpersonen de 6 maanden durende studie.

De resultaten toonde aan dat deelnemers op het koolhydraatarme dieet meer gewicht verloren dan op het vetarme dieet. Ook had de koolhydraatarme groep gemiddeld grote afnames in triglycerideniveaus (een soort vet in het bloed). De insulinegevoeligheid, alleen gemeten bij deelnemers zonder diabetes, verbeterde ook meer proefpersonen op het strenge koolhydraatarme dieet.

De eerder genoemde RCT studie uit 2004, waarbij 31 mannelijke en vrouwelijke deelnemers met zwaar overgewicht en obesitas waren betrokken, laat zien dat een fanatiek koolhydraatarm dieet zorgt voor een significante afname van het insulinegehalte (bron).

Een ander gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uit 2007 laat soortgelijke resultaten zien (bron). In totaal werden 88 obese volwassenen willekeurig toegewezen aan ofwel een keto dieet of een vetarm/koolhydraatrijk dieet. In de studie werd gekeken wat het effect van deze diëten was op gewichtsverlies en hart- en vaatziekten.

Het gewichtsverlies was vergelijkbaar in beide dieetgroepen (-11,9 ± 6,3 kg keto dieet versus -10,1 ± 5,7 kg vetarm/koolhydraatrijk dieet). De bloeddruk, nuchtere glucose en insuline verminderden tegelijkertijd met gewichtsverlies. Ook trad bij de keto-groep een verbetering op van het bloedlipidenprofiel.

In een studie RCT uit 2006 werden 83 deelnemers willekeurig toegewezen aan een keto dieet of twee verschillende koolhydraatrijke/vetarme diëten (bron). Het doel was om de effecten van de verschillende diëten te vergelijken op lichaamssamenstelling en cardiovasculair risico. Onder alle drie diëten werd vergelijkbaar vetverlies waargenomen. Een opvallende bevinding was dat onder het keto dieet de nuchtere insulinespiegel afnam met 33%.

Dan is er nog een studie gedaan onder 32 gezonde, zwaarlijvige volwassenen om het effect van een keto dieet (< 20 gram koolhydraten per dag) te vergelijken met een koolhydraatrijk dieet (55% koolhydraten van de totale energie-inname) tijdens het vasten. In beide groepen werd een vergelijkbare hoeveelheid gewicht verloren. Ook bleek het nuchtere insulinegehalte door beide diëten te zijn afgenomen (bron).

Draagt het keto dieet bij een verbeterde bloeddruk?

Verschillende gerandomiseerde gecontroleerde trial’s laten zien dat fanatieke koolhydraatarme en keto diëten de bloeddruk kunnen helpen verbeteren.

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie 2004 bevestigt dat een fanatiek koolhydraatarm dieet effectief is in het verlagen van zowel de systolische bloeddruk (- 10 mm Hg) als de diastolische bloeddruk (-5 mm Hg) (bron).

De 31 mannelijke en vrouwelijke deelnemers met zwaar overgewicht en obesitas werden verdeeld tussen twee groepen: de koolhydraatarme groep en de vetarme groep. Alle deelnemers hadden een leeftijd van tussen de 24 en 61 jaar oud en voltooiden de 10 weken durende studie. Deze gegevens suggereren dat energiebeperking door strikte koolhydraatarme- en vetarme dieten effectief zijn voor het verbeteren van de bloeddruk bij volwassenen met overgewicht en obesitas.

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uit 2005 wilde de effecten onderzoeken van een koolhydraatarm dieet met een vetarm dieet op 102 diabetes patiënten (bron). Het programma duurde 3 maanden. De koolhydraatarme groep werden op een dieet gezet van maximaal 70 gram koolhydraten per dag. De vetarme groep kreeg standaard voedingsadvies, waarbij de nadruk lag op het verminderen van de vetiname. Deze restrictie van vetten werd gecombineerd met het verminderen van de portiegroottes. Gewichtsverlies was groter in de koolhydraatarme groep (-3,55 +/- 0,63, gemiddelde +/- sem) versus -0,92 +/- 0,40 kg, P = 0,001).

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit 2007 van 12 maanden werd onderzoek gedaan naar de effecten van strikte koolhydraatarme diëten op gewichtsverlies en metabole veranderingen bij premenopauzale vrouwen (bron). Uit de resultaten bleek de nuchtere insuline- en glucosespiegels en bloeddruk bij de vrouwelijke deelnemers te zijn verbeterd.

Draagt het keto dieet bij aan een verbeterde cholesterol verhouding?

In een meta-analyse uit 2013, gepubliceerd in de British Journal of Nutrition, werd gekeken naar de effecten van keto diëten op cardiovasculaire gezondheid inclusief HDL-cholesterol (bron). De meta-analyse bestond uit 13 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met in totaal 1415 diabetici.  Bij alle onderzoeken werd minder dan 50 gram koolhydraten per dag aan de deelnemers verstrekt. Dat is lager dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid die normaal gesproken wordt aanbevolen voor diabetes patiënten.

Alle onderzoeken vonden plaats gedurende minstens 12 maanden, en alle deelnemers waren ouder dan 18 jaar. In elk van deze onderzoeken werden keto diëten vergeleken met vetarme diëten. Bij alle 12 onderzoeken werd onderzocht wat het effect was van een keto dieet op het HDL-cholesterolgehalte. Het bleek dat de deelnemers een gemiddelde toename in HDL-cholesterol hadden van 0,12 mmol / L. Deze verhoging was twee keer zoveel dan bij de vetarme diëten (0,06 mmol / L). De onderzoekers concluderen dat keto diëten de cardiovasculaire gezondheid kunnen verbeteren omdat ze het HDL-cholesterolgehalte in het lichaam verhogen.

Wil je weten of een keto dieet je cholesterolspiegels verbetert? Controleer dan je cholesterolratio. Onderzoekers suggereren dat dit een goede voorspeller is voor het risico op hart- en vaatziekten. De cholesterolratio is de verhouding tussen het totaal cholesterol en HDL-cholesterol. De ratio tussen het totaal cholesterol en het HDL-cholesterol behoort kleiner dan 5 te zijn.

Bovendien kan HDL-cholesterol ontstekingsremmende effecten hebben. Een onderzoek uit 2014 toont aan dat HDL-cholesterol mogelijk verantwoordelijk kan zijn voor het verminderen van ontstekingsactiviteiten. Dit gebeurt door het reguleren van de cellen van het immuunsysteem die ook wel macrofagen worden genoemd (bron).

Werkt het keto dieet bij het GLUT1-deficiëntie syndroom?

Het GLUT1-deficiëntie syndroom is een zeldzame genetische aandoening waarbij onvoldoende glucose in de hersenen terecht komt. Glucose is een belangrijke energiebron voor de hersenen.

Sommige klachten ontstaan al meteen na de geboorte en omvatten ontwikkelingsachterstand, problemen met de motoriek en epileptische aanvallen.

In tegenstelling tot glucose, vereist het gebruik van ketonen als brandstof niet dat dit eiwit van het bloed naar de hersenen overgaat. Daarom kan het keto dieet een alternatieve energiebron bieden voor kinderen met deze aandoening.

Het keto dieet lijkt verschillende symptomen van de aandoening te verbeteren. Verschillende onderzoeken rapporteren een verminderde frequentie van aanvallen en een verbetering van van spiercoördinatie, alertheid en concentratie bij kinderen op het keto dieet (bron, bron, bron).

Werkt het keto dieet bij niet-alcoholische leververvetting?

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is de meest voorkomende leverziekte in de westerse wereld en treft ongeveer 25% van de wereldbevolking (bron).

Het gaat vaak gepaard met diabetes type 2, metabool syndroom en obesitas. Er zijn aanwijzingen dat niet-alcoholische leververvetting verbetert bij het volgen van een keto dieet (bron, bron, bron).

In een klein onderzoek (pilotstudie) hadden 14 zwaarlijvige mannelijke deelnemers met metabool syndroom en NAFLD gedurende 12 weken een keto dieet gevolgd (bron). De onderzoekers zagen een significante afname in lichaamsgewicht en leverenzymen en een verbetering van de bloeddruk. Nog indrukwekkender was dat 93% van de mannen een vermindering had van levervet en dat bij 21% van de deelnemers de leververvetting verdwenen was.

Wat zijn de gevaren van het keto dieet?

De volgende gevaren komen uit verschillende onderzoeken naar voren:

Constipatie

Het keto dieet kan verschillende bijwerkingen veroorzaken en constipatie is een veelvoorkomende bijwerking. Uit een studie van 2015 waarbij 48 kinderen met hardnekkige epilepsie een keto dieet volgden, blijkt dat 65% van de patiënten last had van constipatie (bron).

Nierstenen

Nierstenen zijn in verband gebracht met het keto dieet. Een cohortstudie uit 2007 onderzocht het mogelijke verband tussen een keto dieet en het risico op nierstenen. Van de 195 kinderen met hardnekkige epilepsie ontwikkelden er 13 nierstenen. Orale toediening van kaliumcitraat verminderde de prevalentie van de nierstenen aanzienlijk (bron).

Slechte adem

Studies tonen aan dat een ademgeur van aceton een veel voorkomende bijwerking is bij mensen die in ketose raken.

Onderzoeksresultaten laten zien dat de niveaus van aceton in de adem direct in verband staan met een verhoogde bloedsuikerspiegel en acetoacetaat in het bloed (bron, bron). Dit zorgt voor een fruitige geur die wordt veroorzaakt door een verhoogde concentratie ketonen. De specifieke boosdoener is aceton, een type keton dat het lichaam verlaat via de urine en adem (bron).

Verminderde trainingsprestaties

Mensen die anaërobe sporten beoefenen met een hoge intensiteit en korte duur (zoals bijvoorbeeld sprinters), zien hun prestaties minder worden als ze op een keto dieet zitten, zo blijkt uit recentelijk onderzoek (bron).

Onderzoekers van de Saint Louis University testten de anaërobe trainingsprestaties van 16 mannen en vrouwen na een vier dagende durende keto dieet of een koolhydraatrijk dieet.

De deelnemers die het keto dieet volgden presteerden minder goed bij anaërobe oefeningen dan mensen die meer koolhydraten aten. Afhankelijk van de oefening was hun prestatie 4% tot 15% lager dan die van de koolhydraatrijke groep.

Hoewel dit een kleinschalig onderzoek uit 2018 was en mensen slechts een paar dagen met verschillende diëten bezig waren, kwamen uit een eerder onderzoek uit 2017 soortgelijke resultaten tijdens kortdurende fysieke activiteiten naar voren (bron).

keto dieet

keto dieet

Video: Het KETO DIEET op de LANGE TERMIJN – Wat zegt de wetenschap?

Conclusie

Het keto dieet is geen marketingtruc of een voorbijgaande trend. De staat van ketose draagt niet alleen bij aan gewichtsvermindering op de korte termijn, ook op de lange termijn heeft het keto dieet gunstige gezondheidseffecten op het lichaam. Het is een dieet dat wordt ondersteund door de wetenschap en het bewijs zit in de genoemde studies.

Een ketogeen dieet kan een interessant alternatief zijn om bepaalde aandoeningen te behandelen en kan het gewichtsverlies versnellen. Maar het is niet makkelijk om te volgen. We weten ook niet veel over de langetermijneffecten, waarschijnlijk omdat het voor de meeste mensen moeilijk is om vol te houden op de lange termijn.

Het keto dieet vind ik wat extreem maar ik zie geen gevaren in het eten van veel avocado, oliën etc. Het lijkt in principe wat op het paleo dieet en het koolhydraatarm dieet omdat je met name de bewerkte koolhydraten weghaalt.

Krijg jouw unieke op maat gemaakte keto schema en menu – Ontdek hoe je met jouw lichaam en behoeften je streefgewicht bereikt

Klaar voor een persoonlijk en op maat gemaakt keto schema voor jou? Ieder lichaam is anders en iedereen heeft een andere behoefte.

Vul een aantal simpele vragen in en laat ons voor jou een uniek plan maken waardoor jij in korte tijd voorgoed afrekent met overbodig vet. Dit is geen jojo dieet, maar een manier waarop jij vol plezier resultaten behaalt en tegelijkertijd lekker eet.

Klik op onderstaande groene knop om direct te beginnen en jouw unieke dieet te krijgen (kost slechts een paar minuten).

Start keto test

Hoe nuttig was dit artikel voor jou?

Klik op een ster voor een beoordeling!

Omdat je dit artikel nuttig vond...

Volg ons op social media!

Jammer dat je dit artikel niet (zo) nuttig vindt.

Graag horen we hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

2 reacties op dit artikel

 • Zie geen enkel stukje fruit, mag dat niet????!

  Sjanie
  • Hoi Sjanie,

   Ik ben geen expert maar ik kan wel antwoord geven op je vraag.

   Je mag fruit eten maar dan wel de soorten waar het minste koolhydraten in zit. Als je even googled dan heb je zo allerlei voorbeelden.

   Ik zelf eet meestal aardbeien, blauwe bessen en frambozen. Wel prijzig maar eet er niet veel van. Ik vul mijn tekorten met vitamines aan waar zo min mogelijk rare vulmiddelen aan toe zijn gevoegd.

   Succes!

   Marcia

Plaats een reactie

Over HappyHealthy

Oscar Helm, MSc Afslankcoach, voedingsdeskundige, psycholoog, dieetpsycholoog, orthomoleculair therapeut en bestsellerauteur

Hoi, ik ben Oscar Helm en in de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen geholpen naar een gezonder gewicht en betere gezondheid.

HappyHealthy.nl trekt inmiddels ruim 10.000 bezoekers per dag en met mijn bestseller de Afslank Receptenbijbel laat ik zien dat afvallen zowel eenvoudig als leuk kan zijn!

Wil jij je kennis over afvallen testen? Doe dan deze test en ontdek direct je “Afslank IQ”.

Top artikelen

Wat je mag eten bij een koolhydraatarm dieet + De Voordelen & een Schema

Wat is het koolhydraatarm dieet precies en wat kan je wel en niet eten. Ontdek hier een voedingstabe...

Intermittent Fasting: Uitleg, 9 Voordelen en 10 Schema’s

Intermittent Fasting / vasten (onderbroken vasten) schrijft voor wanneer en hoe lang je wel en niet ...

12 Tips om Snel Buikvet te Verbranden + 5 Fouten

Hoe kun je snel afvallen rond de buik? Ontdek 12 gouden buikvet verbranden tips en ontwijk 5 ernstig...

23 Bewezen Tips voor Snel Afvallen (zonder ongefundeerde hypes)

Hoe kan je snel afvallen? Ontdek 23 bewezen tips om snel gewicht te verliezen zonder ongefundeerde c...

Oscar’s sapjes

Array ( [0] => Male )