614

Amlodipine: Werking, Bijwerkingen, Ervaringen en Alternatief

Amlodipine is een calciumblokker. Het zorgt dat de bloedvaten zich ontspannen waardoor de bloeddruk lager wordt.

In dit artikel zal ik bespreken hoe amlodipine werkt en wat de bijwerkingen zijn. Tot slot zal ik bespreken wat de alternatieven zijn voor mensen die dit middel moeten slikken.

Inhoud van dit artikel

Wat is amlodipine?

Amlodipine wordt voorgeschreven onder de merknamen Norvasc, Amlor, Sevikar, Exforgem, Natrixam en Triplixam.

Amlodipine is ook als generiek geneesmiddel verkrijgbaar onder de namen Perindopril/Amlodipine (Coveram), Amlodipinedrank FNA, Amlodipine/Valsartan en Olmesartan/Amlodipine (Sevikar).

Amlodipine is een medicijn wat uitsluitend op recept verkrijgbaar is. Het is alleen verkrijgbaar in tabletvorm en moet oraal worden ingenomen.

De fabrikant Pfizer had het patent op amlodipine en verkoopt dit middel onder hun merknaam Norvasc. Het patent van Pfizer liep in 2003 af (in Nederland) en sinds dien mogen anderen amlodipine als generiek medicijn op de markt brengen (bron).

Amlodipine wordt voorgeschreven bij een hoge bloeddruk en andere klachten die betrekking hebben op het hart en de bloedvaten. In de praktijk is vaak te zien dat amlodipine wordt voorgeschreven in combinatie met een andere vormen van bloeddrukverlagers of hartmedicatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt amlodipine als een essentieel geneesmiddel. Dit zijn geneesmiddelen die de WHO beschouwt als noodzakelijk om aan de medische noden van een meerderheid van de bevolking te voldoen (bron). Dit betekent dat er altijd een betaalbare voorraad moet zijn, die voldoende groot is om tekorten te voorkomen.

Amlodipine is een betaalbaar medicijn. De prijs voor het generieke middel komt neer op een paar cent per dag.

De werking van amlodipine

Amlodipine is onderdeel van een groep medicijnen die calciumblokkers worden genoemd. Andere calciumblokkers hebben hetzelfde doel (het verlagen van de bloeddruk en het hart ontlasten) en werken op een vergelijkbare manier.

Andere calciumblokkers zijn diltiazem, barnidipine, verapamil, isradipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nisoldipine en nitrendipine. Calciumblokkers met deze werkzame stoffen worden onder tal van merknamen gemaakt.

Waarschijnlijk ken je calcium wel als het mineraal wat je nodig hebt voor sterke botten en tanden. De spiercellen hebben calcium nodig om samen te kunnen trekken. Dit mineraal zit in zuivelproducten, groente, peulvruchten en noten en het menselijk lichaam is voor een groot deel opgebouwd uit dit mineraal.

Calciumblokker is een woord wat in de volksmond wordt gebruikt voor een calciumkanaalblokkeerder oftewel een calciumantagonist. Antagonist betekent een tegenwerker, een calciumantagonist werkt calcium dus tegen. Dit doen ze door het blokkeren van het transport van calciumionen door de calciumkanaaltjes in het celmembraan van de spiercellen. Dit zorgt ervoor dat spieren zich minder sterk kunnen samentrekken. Hiermee wordt de concentratiekracht van de hartspier vertraagt. Deze verminderde kracht van de hartspier zorgt voor een verlaging van de bloeddruk.

Doordat calciumblokkers alle spieren wat ontspannen maken kan het bloed er beter doorheen stromen. Dit is ook weer gunstig is voor het omlaag brengen van de bloeddruk.

Wanneer wordt amlodipine voorgeschreven?

Amlodipine kan in verschillende situaties worden voorgeschreven;

 • Bij een te hoge bloeddruk
 • Bij pulmonale arteriële hypertensie
 • Angina pectoris

Voor deze situaties zal ik de werking van amlodipine apart toelichten.

Te hoge bloeddruk

Een te hoge bloeddruk is gevaarlijk omdat dit het risico op hart- en vaatziekten vergroot. De verhoogde bloeddruk zorgt voor meer druk op de bloedvaten waardoor deze beschadigd kunnen raken.

Het gevaar van een te hoge bloeddruk is dat je hier niets van merkt terwijl dit wel de risico’s op een beroerte of andere hartziekten vergoot.

Amlodipine zorgt ervoor de hartspier en spiercellen zich ontspannen waardoor de bloeddruk kan dalen (bron). Dit verlaagt de risico’s op hart- en vaatziekten.

hoge bloeddruk verlagenIn eerste instantie zal een arts (in de meeste gevallen) de hoge bloeddruk behandelen met andere medicijnen; een bètablokker, een ACE-remmer en/of plastabletten. Indien dit onvoldoende werkt kan de arts aanvullend (of in plaats van deze medicijnen) een calciumblokker, zoals amlodipine, voorschrijven.

Omdat je zelf niet zult voelen of je bloeddruk lager wordt zal deze regelmatig gemeten moeten worden om te beoordelen of de medicijnen het gewenste effect hebben. Na 6 weken zal amlodipine zijn maximale effect hebben bereikt.

Pulmonale arteriële hypertensie

Bij pulmonale arteriële hypertensie is de bloeddruk in de slagaders van de longen verhoogt. Dit kan aangeboren zijn, door een andere aandoening of hartafwijking.

Mensen met pulmonale arteriële hypertensie hebben vaak last van kortademigheid, pijn op de borst, vocht in de benen, flauwvallen en voelen zich snel moe.

Een calciumblokker zorgt ervoor dat de bloedvaten zich ontspannen en wijder worden. Dit zorgt ervoor dat de bloeddruk in de aderen en vaten van de longen kan dalen. Deze bloeddruk daling zorgt ervoor dat de klachten, zoals kortademigheid, afnemen (bron).

Dankzij calciumblokkers kunnen veel mensen met pulmonale arteriële hypertensie met minder klachten door het leven, waar dit in het verleden niet mogelijk was.

Angina pectoris

Indien de hartspier onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgt dan ontstaat er een pijn midden op de borst. Of een zwaar gevoel op de borst. Dit wordt angina pectoris genoemd en dit is (meestal) het gevolg van een vernauwing van de kransslagaders.

Als het hart harder moet kloppen, bij lichamelijke inspanning of tijdens heftige emoties bijvoorbeeld, dan speelt dit op omdat het hart dan harder moet kloppen en meer zuurstof nodig heeft.

Een arts zal in eerste instantie een bètablokker voorschrijven bij angina pectoris. Als dit niet goed verdragen wordt of niet aanslaat kan er in plaats van een bètablokker een calciumblokker worden voorgeschreven. Dit zorgt voor een lagere bloeddruk waardoor het hart minder hard hoeft te kloppen en de pijnklachten minder snel optreden (bron).

Bijwerkingen van amlodipine

Helaas heeft amlodipine veel bijwerkingen. Een bijwerking waar veel mensen last van hebben is oedeem. Met name de enkels kunnen opzwellen doordat de bloedvaten in de benen zich ook verwijden. Oedeem komt bij 10% tot 30% van de amlodipine gebruikers voor maar verdwijnt meestal na een paar weken.

Het verwijden van de bloedvaten heeft op diversen plaatsen in het lichaam helaas ook negatieve effecten. De meest onschuldige bijwerkingen uiten zich in de vorm van overmatig blozen en een warmtegevoel. Vervelender is de hoofdpijn of de hartkloppingen die dit kan veroorzaken.

Veel mensen krijgen ook last van klachten die met de spijsvertering te maken hebben. Denk daarbij aan diarree, buikpijn, misselijkheid, obstipatie en brandend maagzuur. Dergelijke klachten treden op bij 1% tot 10% van de mensen die amlodipine gebruiken.

Als er net gestart is met amlodipine kan je wazig of dubbel gaan zien. Dit zou na een paar weken weer over moeten gaan. Ook kan je je in het begin snel duizelig voelen, met name bij het opstaan. Het lichaam moet wennen aan de lagere bloeddruk, een proces wat enkele weken in beslag kan nemen.

Ook kunnen er klachten optreden met betrekking tot het slapen. Sommige mensen krijgen last van slapeloosheid terwijl anderen zich juist erg slaperig gaan voelen.

Het gebruik van amlodipine kan in zeldzame gevallen ook zorgen voor psychische klachten zoals depressiviteit, angsten, verwardheid en stemmingswisselingen.

Omdat de mond droog kan worden door het gebruik van amlodipine kunnen er makkelijker tandvleesproblemen en gaatjes in tanden en kiezen ontstaan. Gebruik je amlodipine dan is het goed om het gebit extra grondig te verzorgen en vaker op controle bij de tandarts te gaan.

De handen kunnen gaan trillen door het gebruik van amlodipine. In de handen en voeten kan soms ook een tintelende sensatie worden waargenomen.

Sommige mensen krijgen last van een loopneus, oorsuizen of kortademigheid door amlodipine. Heb je hier last van bespreek dit dan met je behandeld arts.

Sommige krijgen last van jeuk, huiduitslag, huidverkleuring of gaan overmatige zweten door amlodipine. In zeldzame gevallen kan er haaruitval optreden.

Mannen die amlodipine gebruiken moeten erop alert zijn dat impotentie klachten veroorzaakt kunnen worden door dit middel. Ook kan er bij mannen sprake zijn van borstvorming.

Sommige mensen reageren helemaal niet goed op amlodipine. Ze krijgen dan last van huiduitslag, galbulten, benauwdheid, zwellingen, een rode huid, blaren op de huid of koorts. Dergelijke klachten zijn geen bijwerking maar duiden erop dat je overgevoelig bent voor amlodipine. Raadpleeg direct een arts als je aanwijzingen voor een amlodipine overgevoeligheid hebt.

Al met al zijn er veel bijwerkingen die je kunt krijgen door amlodipine. Veel van deze bijwerkingen zijn het gevolg van het verwijden van de bloedvaten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken. Heb je bijwerkingen waar je veel last van hebt, of heb je bijwerking die duiden op overgevoeligheid, neem dan altijd contact op met je behandelend arts. Je arts kan dan bekijken of er een alternatief middel of lagere dosis voorgeschreven kan worden.

Raadpleeg altijd je bijsluiter als amlodipine gebruikt. Afhankelijk van de samenstelling (de mineralen waaraan het gebonden is) en de fabrikant kunnen er nog andere bijwerkingen optreden.

Dossering amlodipine

Indien amlodipine wordt voorgeschreven voor een te hoge bloeddruk of angina pectoris dan wordt, bij volwassenen, begonnen met een startdosis van 1 x 5 mg per dag. Dit kan eventueel opgevoerd worden naar maximaal 1 x 10mg per dag.

Bij jongeren en kinderen wordt de dagdosis berekent aan de hand van het lichaamsgewicht.

Amlodipine mag niet worden ingenomen met grapefruitsap omdat de amlodipinespiegels te veel kan verhogen (bron).

Bij mensen met een verminderde leverfunctie zal getracht moeten worden de dagdosis zo laag mogelijk te houden of zal de arts een alternatief middel voorschrijven. Indien amlodipine wordt gebruikt bij een verminderde leverfunctie dan zal de arts de leverfunctie regelmatig moeten controleren.

Interacties van amlodipine met andere medicijnen

Als het goed is zal je arts en apotheker controleren op interacties met andere medicijnen die je voorgeschreven krijgt. Maar het is altijd goed om dit zelf ook in de gaten te houden.

Licht je apotheker ook in over eventuele kruiden die je gebruikt zodat bekeken kan worden of er geen interactie met deze kruiden is. Van sint-janskruid is bekend dat dit een interactie met amlodipine heeft.

Zogenaamde CYP3A4-remmers en CYP3A4-inductoren hebben een interactie met amlodipine. Ze hebben invloed op de plasmaspiegel van amlodipine (bron).

Stoffen en medicijnen waarvan bekend is dat ze een interactie met amlodipine hebben zijn:

 • Grapefruitsap (bron)
 • Sint-janskruid (bron)
 • Proteaseremmers
 • Ketoconazol (bron)
 • Itraconazol (bron)
 • Ritonavir (bron)
 • Claritromycine (bron)
 • Erytromycine
 • Rifampicine
 • Carbamazepine (bron)
 • Fenobarbital
 • Fenytoïne
 • Antihypertensiva
 • Tacrolimus (bron)
 • Dantroleen
 • Ciclosporine (bij mensen met een niertransplantaat) (bron)
 • mTOR-remmers zoals everolimus en (tem)sirolimus (bron)
 • Simvastatine (bron)

Amlodipine kan bij mannen de vruchtbaarheid verminderen (bron).

Amlodipine mag tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als er geen alternatief is en uitsluitend in overleg met de arts (bron).

Amlodipine komt in de moedermelk en het geven van borstvoeding wordt daarom ontraden (bron).

Ervaringen van amlodipine gebruikers

Slechts 39% van de amlodipine gebruikers geeft aan tevreden te zijn over dit middel. Iets meer dan de helft geeft aan dat ze het middel effectief vinden. Gebruikers zijn van mening dat het middel veel bijwerkingen heeft (bron).

Hier een greep uit de ervaringen van amlodipine gebruikers;

Heb veel jeukaanvallen en veel spierpijn vooral onder in mijn rug en in mijn kuiten.
Vrouw, 73 jaar (bron)

Het grootste probleem waren de ontstekingen in de voorhoofdsholtes ook tijdens de zomerperiode. Tevens jeukende blaren van rond 1,5 cm op de voeten.
Man, 61 jaar (bron)

Het medicijn heeft bij mij veel bijwerkingen veroorzaakt, zoals oedeem in het gezicht duizeligheid en flauwvallen. Ik ga het nooit meer gebruiken zeer ontevreden.
Man, 55 jaar (bron)

Geen enkele bijwerking en ik gebruik het al jaren Maar ik beweeg veel en eet gezond, weinig koolhydraten en daardoor hou ik mijn gewicht op een goed BMI
Man, 67 jaar (bron)

Werkt goed en verlaagde mijn bloeddruk maar kreeg veel hoofdpijn de 1e week. Na 2 weken jeukend en rood gezicht. Lippen en tong gingen branden en blaarvorming op verhemelte. Naar een half tablet gegaan maar klachten gingen niet over dus gestopt na 4 weken gebruikt te hebben. Nu naar internist omdat ik slecht tegen medicijnen kan.
Vrouw, 70 jaar (bron)

Amlodipine voorgeschreven gekregen vanwege hoge bloeddruk. nadelen en bijwerkingen zijn echter voor mij te veel. na een paar maanden nemen klachten toe i.p.v. af en inmiddels besluit genomen om te stoppen met deze rotzooi.
Man, 52 jaar (bron)

Ik gebruik het voor de tweede maal. Bij de eerste maal had ik lastige bijwerkingen, maar niet duidelijk was of het ook van mijn andere medicijnen kon zijn. Nu is na veertien dagen mijn bloeddruk tot normale waarden gedaald.
Man, 81 jaar (bron)

Het heeft even de tijd nodig om te werken maar de bloeddruk is gezakt en eindelijk acceptabel.
Man, 62 jaar (bron)

Ik heb veel last van kramp in de kuiten en voeten, heel vervelend. Rek en strekoefeningen en veel water drinken helpen nauwelijks, vraag me af of je de rest van je leven dit medicijn amlodipine 5 mg moet blijven slikken. Moet hier niet eens onderzoek naar gedaan worden om te zien of dit nodig is.
Anoniem (bron)

Hoofdpijn, drukkend gevoel in hoofd, oorsuizen.
Anoniem (bron)

Ik ben super blij vroeger mij hoge bloeddruk is 220/110 na een maand van het gebruik van dit medicijn 160/80. De dosis is verhoogd tot 10 mg en we zullen zien. Geen bijwerkingen alleen verbetering.
Anoniem (bron)

Veel last van krampen en benauwdheid geen kracht veel last van nek. Voel me net een zombie.
Anoniem (bron)

Pijnlijke mond en heel erg benauwd en jeukende uitslag in mijn gezicht. Na 2 weken gestopt met dit medicijn.
Anoniem (bron)

Stabiele bloeddruk, geen bijverschijnselen, ik gebruik dit middel nu 1 jaar.
Anoniem (bron)

Na 1 week de tabletten ingenomen te hebben, begon de ellende. Duizelingen, hoofdpijn, slecht slapen, maagproblemen, opgezette oogleden, behoorlijke spierpijn en moeite met slikken. Meteen ermee opgehouden.
Anoniem (bron)

Wil je meer ervaringen van anderen lezen of je eigen ervaringen delen? Dat kan je terecht op deze pagina van mijnmedicijn.nl en op deze pagina van meldpuntmedicijnen.nl. Op deze sites lees je vooral negatieve ervaringen maar zal je ook positieve ervaringen vinden.

Het zit in de aard van mensen om negatieve ervaringen eerder te delen dan ervaringen die als normaal worden beschouwd. Dit kan daardoor een enigszins vertekend beeld geven over amlodipine en de bijwerkingen. De bijwerkingen die anderen ervaren zijn ook geen voorspeler van de bijwerkingen die je zelf zult krijgen. Iedereen lichaam reageert anders op medicijnen.

Volg altijd de voorschriften van arts of apotheker op om de kans op bijwerkingen te beperken. Zo is het belangrijk dat dit medicijn iedere dag op een vast tijdstip wordt ingenomen.

Alternatieven voor amlodipine

Voor het verlagen van de bloeddruk is amlodipine niet het voorkeursmiddel. Veel mensen krijgen amlodipine pas voorgeschreven indien een bètablokker niet het gewenste effect heeft of teveel bijwerkingen geeft.

Mocht amlodipine de bloeddruk niet, of onvoldoende, verlagen dan zijn er nog tal van alternatieven die een arts kan voorschrijven.

Er zijn verschillende soorten bloeddrukverlagers op de markt, deze zijn: bètablokkers, calciumblokkers, ACE-remmers, RAAS-remmers, ARNI’s en ivabradine. Binnen deze soorten zijn er ook nog eens verschillende medicijnen en merken verkrijgbaar. Ze verlagen allemaal de bloeddruk maar doen dat via verschillende mechanismen in het lichaam.

De werking van een bloeddrukverlager en de eventuele bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon.

Een aparte categorie van bloeddrukverlagers zijn de plaspillen. Deze worden meestal in combinatie met een andere bloeddrukverlager voorgeschreven. Ze zorgen ervoor dat het lichaam, via de urine, vocht en mineralen afvoert. Er is dan minder bloed wat rondgepompt hoeft te worden zodat hier minder bloeddruk voor nodig is.

Namen van vaak voorgeschreven bloeddrukverlagers zijn metoprolol, hydrochloorthiazide, furosemide, perindopril, losartan, enalapril en bisoprolol.

Besef dat bloeddruk verlagen met medicijnen een vorm van symptoombestrijding is die de onderliggende oorzaak niet wegneemt.

Wil je op een natuurlijke manier de bloeddruk verlagen dan kan dit door middel van leefstijl aanpassingen. Hiermee verlaag je het risico op hart- en vaatziekten of andere vervellende complicaties.

Indien je de leefstijl aanpassingen consequent en voor een langere periode (3 maanden of langer) doorvoert, dan is het vaak mogelijk om het gebruik van bloeddrukverlagers af te bouwen. Of zelfs in zijn geheel te stoppen. Dit moet je altijd in overleg en onder begeleiding van je arts doen en nooit op eigen houtje.

Ik zal je hier de belangrijkste leefstijl aanpassingen aanreiken waarmee aan de slag kunt om je bloeddruk – op natuurlijke wijze – te verlagen.

Leefstijl aanpassingen

Leefstijl aanpassingen hebben niet alleen het voordeel dat je geen, of minder, amlodipine nodig hebt; ze zorgen ook voor een betere kwaliteit van leven.

Indien je van je arts mag stoppen met amlodipine dan zal je op de eerste plaats geen last meer hebben van die vervellende bijwerkingen. Door de gemaakte leefstijl aanpassingen zal je beter in je vel gaan zitten en meer van het leven kunnen genieten.

De belangrijkste leefstijl aanpassing is het aanpassen van je voeding. Op het gebied van voeding valt namelijk de grootste reductie van de bloeddruk te behalen.

Mocht je roken en/of drinken dan is het belangrijk dat je daar ook mee stopt. Deze gewoonten kunnen het behalen van een gezonde bloeddruk moeilijk en zelfs onmogelijk maken.

Er is een grote correlatie tussen een roken, een verhoogde bloeddruk en dood door hart- en vaatziekten (bron).

Indien het stoppen met roken niet lukt vraag dan hulp aan je huisarts. De huisarts kan je nicotine vervangende middelen adviseren of medicijnen geven die het stoppen makkelijker maken.

Je hebt ook Apps die je helpen bij het stoppen, online zelfhulp-programma’s, persoonlijke coaches en groepscursussen.

Alcohol verhoogt de bloeddruk. Hoe meer en hoe vaker je drinkt des te groter het risico op een te hoge bloeddruk (bron). Het advies is om niet meer dan 1 glas alcoholhoudende drank per dag te drinken maar het beste drink je helemaal niets. Lukt het niet om te stoppen met drinken? Zoek dan hulp en bespreek dit met je huisarts. Je huisarts kan je doorverwijzen naar instanties die gespecialiseerde hulp bieden.

Ook stress (bron) en onvoldoende ontspanning (bron) hebben een negatief effect op de bloeddruk.

Meer bewegen of gaan sporten zorgt ervoor dat de bloeddruk op termijn kan dalen (bron). Beweging zorgt voor een betere doorbloeding zodat het lichaam goed van zuurstof wordt voorzien. Na de inspanning daalt de bloeddruk, een effect wat 4 tot 10 uur aanhoudt.

Door meer te gaan bewegen zal je ook afvallen. Een gezond gewicht is weer belangrijk voor het bereiken van een gezonde bloeddruk.

In onderstaande video bespreek ik 4 belangrijke tips voor het verlagen van de bloeddruk:

Dit artikel heb ik speciaal geschreven voor iedereen die tips wilt om de bloeddruk om een natuurlijke wijze te verlagen.

Zoals ik eerder al aanhaalde kan je op het gebied van voeding de grootste stappen maken voor het verlagen van de bloeddruk. Indien je overgewicht hebt dan vormt het bereiken van een gezond gewicht hier een belangrijk onderdeel van.

Het afvallen moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Met een verkeerde methodiek kan je namelijk meer kwaad dan goed doen. Zo zal ik iedereen met een te hoge bloeddruk ontraden om een crashdieet te volgen. Hiermee kan je onvoldoende kalium binnen krijgen. Dit verhoogt juist de bloeddruk (bron) in plaats van dat deze lager wordt.

Bepaalde voedingsmiddelen hebben een gunstig effect op de bloeddruk terwijl anderen dit niet hebben. Zo zijn toegevoegde suikers en geraffineerde koolhydraten slecht voor de bloeddruk (bron).

rode bietenEn zo zorgt nitraatrijke voeding juist voor een verlaging van de bloeddruk (bron, bron). Door nitraat verwijden de bloedvaten zich. Rode bieten zijn erg rijk aan nitraat maar ook voedingsmiddelen zoals rode kool, boerenkool en peterselie bevatten nitraat.

Een mineraal wat de bloedvaten wijder maakt is magnesium (bron). Magnesium zit in voedingsmiddelen als noten, zaden, banaan, groene bladgroenten en avocado.

Persoonlijk ben ik wel gecharmeerd van de methode van Robert Jan Hendriks. Hij wordt in Nederland gezien als de expert als het aankomt op het – op natuurlijke wijze – verlagen van de bloeddruk.

Met de methode van Robert Jan Hendriks leer je onder andere:

 • Talloze manieren om op natuurlijke wijze je bloeddruk te verlagen
 • Waarom je het liefst niet aan de medicatie wilt, gezien de vervellende en zware bijwerkingen
 • Hoe jij met deze baanbrekende methode je bloeddruk doet verlagen en je weer gezonder dan ooit gaat voelen!

Ga vandaag nog aan de slag om je bloeddruk weer op gezonde niveaus te krijgen:

Hoge Bloeddruk Omlaag Methode Risicovrij Uitproberen

Wil je je bloeddruk verlagen met leefstijl aanpassingen dan zal je arts dit alleen maar toejuichen. Stop echter nooit op eigen houtje met voorgeschreven medicijnen en doe dit altijd in overleg met je behandelend arts.

Verbrand snel overtollig buikvet met HappyHealthy Premium

De meeste diëten zijn incompleet, focussen zich op een beperkt aantal van de belangrijke elementen en pakken jouw doel niet bij de kern aan.

Met wekelijkse video’s, heerlijke recepten, weekmenu’s, apps en meer exclusieve tools leer jij binnen no-time een gezonde en leuke leefstijl te hebben waarmee jij jouw streefgewicht zal bereiken.

Het is belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat je een leefstijl aanleert waardoor je niet terugvalt in oude gewoonten.

Dus geen jojo-effect en geen honger lijden maar voorgoed afrekenen met overtollig buikvet.

Je kan HappyHealthy Premium op dit moment een maand lang voor één euro uitproberen.

Klik op de volgende link:

Neem direct een kijkje op de informatiepagina en leer hoe jij binnenkort jouw streefgewicht kan bereiken

2 reacties op dit artikel

 • Super goed artikel! In gewone taal heel begrijpelijk uitgelegd. Thanx!

  Ingrid
 • 2 juni 2020

  Ik denk een gestressed systeem te hebben. Want alles is onderzocht zoals gebruikelijk. aders schoon en hart. Lever. Enz allemaal goed toch krijg ik alleen de bekende hartfalen medicijnen voorgeschreven. Heb al meer dan 20 jaar medicijnen en kan nu ik ouder 73 ben er niet meer tegen. Eet supergezond. Ben altijd in beweging. Bouwen en tuinier. Dus… Rara wat moet ik nemen?

  Annemarie

Plaats een reactie

Doe de GRATIS afslank quiz en meet je ‘Afslank IQ’

Doe binnen 5 minuten mijn quiz en zie direct jouw afslank IQ score inclusief goede antwoorden.

Doe de quiz

Over HappyHealthy

Drs. Oscar Helm Afslankcoach, voedingsdeskundige, dieetpsycholoog en orthomoleculair therapeut

Hoi, ik ben drs. Oscar Helm en in de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen geholpen naar een gezonder gewicht en betere gezondheid.

HappyHealthy.nl trekt inmiddels ruim 10.000 bezoekers per dag en met mijn bestseller de Afslank Receptenbijbel laat ik zien dat afvallen zowel eenvoudig als leuk kan zijn!

Wil jij je kennis over afvallen testen? Doe dan deze test en ontdek direct je “Afslank IQ”.

Top artikelen

Keto Dieet: Uitleg, Voedingsschema, 9 Recepten en 4 Gevaren

Wat is het ketogeen dieet en waarom val je er zoveel van af? Is het keto dieet gevaarlijk? Lees hier...

Koolhydraatarm Dieet: Uitleg, Gratis Schema + Voedingstabel

Wat is het koolhydraatarm dieet precies en wat kan je wel en niet eten. Ontdek hier een voedingstabe...

12 Tips om Snel Buikvet te Verbranden + 5 Fatale Fouten

Hoe kun je snel afvallen rond de buik? Ontdek 12 gouden buikvet verbranden tips en ontwijk 5 FATALE ...

25 Gouden Tips voor Snel Afvallen (zonder onzin hypes)

Hoe kan je snel afvallen? Ontdek 25 gouden tips om snel gewicht te verliezen zonder een waardeloos d...

HappyHealthy op Facebook!