shopify site analytics

Hoge Bloeddruk (Hypertensie): Uitleg, 8 Symptomen, 20 Oorzaken & 7 Tips

Heb je van je arts te horen gekregen dat je bloeddruk te hoog is? Dan is dit artikel voor jouw geschreven.

Dit is wat je gaat ontdekken:

 • Wat hoge bloeddruk is, oftewel hypertensie
 • Wat de symptomen zijn
 • Wat de oorzaken zijn
 • Hoe hoge bloeddruk wordt behandeld
 • Tips bij een hoge bloeddruk en hoe je deze zelf op natuurlijke wijze kunt verlagen

Wat is hoge bloeddruk?

oorzaak-hoge-bloeddrukHoge bloeddruk (hypertensie genoemd) is op zichzelf geen ramp. Iedereen heeft weleens een hoge bloeddruk, bijvoorbeeld door het sporten of een stressvolle gebeurtenis.

Indien de bloeddruk chronisch te hoog is dan gaat dit echter wel voor problemen met de gezondheid zorgen. Het is de vernauwing van de bloedvaten welke voor gezondheidsproblemen zorgen.

Bloeddruk is de druk van het bloed tegen de wanden van de aderen en bloedvaten. Deze druk wordt bepaald door de kracht van het hart en de weerstand van de bloedvaten. Hoe nauwer de aderen zijn hoe hoger de bloeddruk zal worden.

Maak jij onnodige fouten die het afvallen vertragen?

Doe deze gratis test en ontdek je “Afslank IQ”.

Bij welke waarden spreken we van hypertensie?

We spreken over een te hoge bloeddruk indien deze hoger is dan 140/90 mmHg.

De diagnose van te hoge bloeddruk wordt gemaakt indien:

 • de systolische (bovendruk) hoger is dan 140 mmHg of
 • de diastolische (onderdruk) hoger is dan 90 mmHg of
 • als zowel de systolische al diastolische druk te hoog zijn

Wat is een gezonde bloeddruk?

gezonde-bloeddrukEen bloeddruk van 120/80 mmHg wordt vaak als gezond beschouwd.

Veel medische experts zijn echter van mening dat een bovendruk tussen de 115-110 mmHg en een onderdruk van 75-70 mmHg optimaal is voor je gezondheid (bron).

Indien de bloeddruk te hoog is en wordt terug gebracht onder het niveau van 140/90 mmHg dan zal je daar de gezondheidsvoordelen van merken.

Hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten

Een hoge bloeddruk wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten (bron, bron). Indien er niets aan een hoge bloeddruk wordt gedaan dan kan dit in het slechtste geval zorgen voor een hartaanval of beroerte welke een dodelijke afloop kunnen hebben.

Wil je een voorbeeld afslank weekmenu incl. recepten en boodschappenlijstje?

Klik hier en ik stuur ze gratis naar je toe.

Symptomen van een hoge bloeddruk

Je kan jarenlang met een hoge bloeddruk rond lopen zonder dit te merken of symptomen te hebben.

Hoge bloeddruk is een stille moordenaar

stille-moordenaarEen te hoge bloeddruk is een stille moordenaar. Het kan stilletjes en ongemerkt schade aan het cardiovasculair systeem aanrichten en pas opgemerkt worden als het te laat is (bron).

Deze schade aan het cardiovasculair systeem kan ontstaan zonder dat er symptomen zijn en zonder dat je er iets van merkt. Deze schade kan overigens wel geconstateerd worden bij een controle door een arts.

Het ontstaan van hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk heb je niet van de één op de andere dag. Deze ontwikkel je langzaam maar zeker in de loop der jaren. Ouder worden zorgt er voor dat je bloeddruk stijgt maar bijvoorbeeld ook een ongezonde leefstijl.

Met een eenvoudige bloeddrukmeting kan een hoge bloeddruk geconstateerd worden. Waarna het een kwestie is om deze hoge bloeddruk aan te gaan pakken.

Een hoge bloeddruk is asymptomatisch

Zelfs als de bloeddruk gevaarlijk hoog is kan het zo zijn dat je geen enkele symptomen hebt welke een indicatie zijn voor een hoge bloeddruk.

Een hoge bloeddruk is op zichzelf dan ook asymptomatisch, wat inhoud dat je meestal geen symptomen zult hebben.

Sommige mensen met een te hoge bloeddruk hebben last van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Longoedeem (door de verhoogde bloeddruk in de bloedvaten van de longen kan het vocht in de longen minder goed worden afgevoerd)
 • Kortademigheid
 • Bloedneuzen
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Wazig zien
 • Rusteloosheid

bloeddruk-opmetenDeze symptomen treden vaak echter pas op als de bloeddruk al gevaarlijk hoog is.

Meestal zal een hoge bloeddruk worden opgemerkt tijdens een routine controle van de dokter.

Omdat een hoge bloeddruk vaak lange tijd onopgemerkt blijft is het verstandig om iedere 2 jaar je bloeddruk te laten controleren indien je ouder bent dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar bent.

Boven je 40e levensjaar is het verstandig om je bloeddruk jaarlijks te laten controleren.

Depressie en hoge bloeddruk

Depressie komt vaak voor bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie en kan een vertekend beeld geven bij de controle van de bloeddruk (bron).

Symptomen onterecht geassocieerd met hoge bloeddruk

Er zijn ook een aantal symptomen welke onterecht worden geassocieerd met een hoge bloeddruk, deze zijn:

 • Slecht slapen
 • Blozen
 • Zenuwachtig zijn
 • Transpireren
 • Vijandigheid (mensen welke bij psychologische testen hoog scoren op punten zoals vijandigheid, ongeduldig en ergernis hebben een verhoogd risico op een hoge bloeddruk. Het is niet zo dat men vijandig wordt als gevolg van een hoge bloeddruk).

Complicaties

Hypertensie kan complicaties veroorzaken als gevolg van de vorming van plaques welke leiden tot vernauwing van de bloedvaten. Complicaties welke in verbrand worden gebracht met arteriosclerose (slagaderverharding) gerelateerde hoge bloeddruk zijn:

 • Nierfalen door bloedvatvernauwing
 • Een hartaanval
 • Een beroerte
 • De noodzaak om ledenmaten te amputeren door bloedvatvernauwing
 • Een vergroot of verzwakt hart tot het punt waarop het onvoldoende bloed kan rondpompen (hartfalen)
 • Aneurysma; een abnormale uitstulping in de wand van een slagaders waardoor deze kan barsten
 • Hypertensieve retinopathie (afwijkingen aan de netvliesvaten van het oog)

Zelf je bloeddruk meten

zelf-bloeddruk-metenVoor minder dan 100 euro heb je tegenwoordig al een goede (digitale) bloeddrukmeter. Als hart- en vaatziekten in je familie zitten of als je om een andere reden in de risicogroep zit is een bloeddrukmeter een goede investering. Je kan dan regelmatig een vinger aan de pols houden.

Je bloeddruk kan tijdelijk hoog zijn door lichamelijke inspanning bijvoorbeeld. Om een goed beeld van je bloeddruk te krijgen zal je het op verschillende momenten gedurende de dag moeten meten.

Gevaarlijk hoge bloeddruk

Indien je zelf je bloeddruk meet, met een bloeddrukmeter, en je meet een bovendruk welke hoger is dan 180 mmHg of een onderdruk welke hoger is dan 110 mmHg wacht dan een paar minuten. Herhaal daarna de meting.

Als de bloeddruk nog niet gezakt is dan zal je direct naar de eerste hulp moeten, je bloeddruk is gevaarlijk hoog en je hebt  onmiddellijke medische behandeling nodig.

Bel 112 of vraag of iemand je naar het ziekenhuis kan rijden.

Oorzaken hoge bloeddruk

Leefstijlfactoren zoals onvoldoende beweging, te veel zout eten, bewerkt voedsel, alcohol en roken zijn in veel gevallen de oorzaak van een te hoge bloeddruk.

Bepaalde ziekten en medicijnen kunnen ook de bloeddruk verhogen. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene risico factoren. Deze zijn:

Overgewicht

Mensen met overgewicht hebben een verhoogd risico op een te hoge bloeddruk (bron).

Leeftijd

Naarmate je ouder wordt, wordt het risico op een te hoge bloeddruk groter. Dit is zeker het geval boven het 60-ste levensjaar.

Leefstijl factoren

Overmatig alcohol gebruik en weinig beweging vergroten de kans op een te hoge bloeddruk.

Geslacht

Mannen zijn op jongere leeftijd vatbaarder voor een te hoge bloeddruk terwijl vrouwen dit op een hogere leeftijd worden.

Voeding

Een slechte kalium – natrium balans in de voeding; te weinig kalium eten en te veel natrium verhoogt de kans op een te hoge bloeddruk (bron).

Stress

Slecht stress management leidt tot een hogere bloeddruk.

Genetische factoren

Erfelijkheid speelt ook een rol bij het risico op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Boven genoemde oorzaken zijn de meest waarschijnlijke oorzaken van hoge bloeddruk.

In veel gevallen is een hoge bloeddruk het gevolg van een combinatie van oorzaken. Zoals verkeerde voeding in combinatie met chronische stress.

Secundaire hypertensie

Naast bovengenoemde oorzaken kan een hoge bloeddruk ook het gevolg zijn van een medische conditie, aandoening of ziekte zoals een chronische nierziekte. Dit wordt secundaire hypertensie genoemd.

Oorzaken secundaire hypertensie

De volgende condities of aandoeningen kunnen secundaire hypertensie veroorzaken:

Hyperaldosteronisme

In redelijk zeldzame gevallen kan sprake zijn van hyperaldosteronisme, een bijnierafwijking waarbij er door hormonale afwijkingen een disbalans ontstaat tussen natrium en kalium.

Feochromocytoom

Een feochromocytoom is een gezwel van de bijnieren waardoor er teveel adrenaline en noradrenaline wordt geproduceerd.

Nierziektes

Nierziektes en ziektes aan de urinewegen of afwijkingen van de bloedvaten van de nieren.

Drop (glycyrrhizine)

Het overmatig eten van drop of drinken van zoethoutthee kan een hoge bloeddruk veroorzaken. Het is de stof glycyrrhizine, een bestanddeel van zoethoutwortelextract, welke verantwoordelijk is voor het stijgen van de bloeddruk. Zoethoutwortelextract is het belangrijkste bestanddeel van drop.

Slaap-apneu syndroom

Bij het slaap-apneu syndroom treden ademstilstanden op in de slaap. Mensen met het slaap-apneu syndroom hebben een verhoogd risico op een hoge bloeddruk.

Diabetes

Diabetes leidt vaak tot problemen met de nieren en kan zenuwschade veroorzaken. Dit kan dan weer zorgen een verhoogde bloeddruk.

Cushing-syndroom

Dit is een hormoon aandoening waarbij er te veel cortisol wordt geproduceerd. Dit kan worden veroorzaakt door het gebruik van corticosteroïden.

Adrenogenitaal syndroom

Een erfelijke aandoening waarbij de aanmaak van hormonen door de bijnieren is verstoord (er wordt te weinig cortisol aangemaakt).

Hyperthyreoïdie

Dit wordt in de volksmond ook wel een te snel werkende schildklier genoemd.

Zwangerschap

Ongeveer 5% van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk. De verloskundige zal tijdens de zwangerschap daarom regelmatig de bloeddruk controleren en indien nodig extra maatregelen nemen om zo complicaties tijdens de zwangerschap te voorkomen.

Vitamine D-deficiëntie

Er is een verband tussen vitamine D-deficiëntie en een hoge bloeddruk (bron). Mensen welke vitamine D gebruiken lijken minder vaak een hoge bloeddruk te hebben. Er is echter nog te weinig onderzoek gedaan om met zekerheid te kunnen stellen dat vitamine D suppletie de bloeddruk kan verlagen.

Het witte jassen syndroom

Het witte jassen syndroom is een fenomeen waarbij de bloeddruk van sommige mensen omhoog gaat bij het zien van artsen. Waarschijnlijk door de spanning (bron).

Bloedend tandvlees

Mensen met bloedend tandvlees hebben bijna tweemaal zo vaak een hoge bloeddruk dan mensen met gezond tandvlees. Het is niet helemaal duidelijk hoe dit komt. Vermoed wordt dat bacteriën uit de mond in het bloed komen om vervolgens ontstekingen en plaque in de aderen te veroorzaken.

Medicijnen en pijnstillers

aleveBepaalde medicijnen en pijnstillers kunnen een verhoogde bloeddruk veroorzaken. Pijnstillers zoals ibuprofen en diclofenac staan erom bekend dat deze de bloeddruk verhogen.

Zeker als het nemen van pijnstillers dagelijkse routine is zal men bedacht moeten zijn op het verhogende effect op de bloeddruk.

Medicijnen welke vrij verkrijgbaar zijn en bij gebruik de bloeddruk verhogen zijn decongestiva zoals pseudo-efedrine en fenylefrine.

Dit zijn medicijnen om griep en verkoudheid te onderdrukken. Hiermee zal men moeten oppassen bij een hoge bloeddruk.

Merknamen waaronder dit soort medicijnen zoals verkocht worden zijn Aleve, Sudafed, Actifed, Claritin-D en Nurofen Cold & Flu.

Wanneer vermoeden secundaire hypertensie?

Een arts zal het vermoeden hebben dat hoge bloedruk wordt veroorzaak door secundaire hypertensie indien:

 • De bloeddruk erg hoog is; hoe hoger de bloeddruk is des te groter de kans op secundaire hypertensie is.
 • Indien je op jonge leeftijd last van een hoge bloeddruk hebt dan is het waarschijnlijker dat er sprake is van secundaire hypertensie.
 • Aan de hand van de klachten; indien bepaalde klachten wijzen op een onderliggende aandoening of ziekte zal de arts dit gaan onderzoeken.
 • De behandelbaarheid van de bloeddruk

Diagnose hoge bloeddruk

Een arts zal nooit de diagnose van een hoge bloeddruk stellen aan de hand van 1 geïsoleerde bloeddrukmeting.

Er zal op minimaal 3 verschillende dagen een te hoge bloeddruk gemeten moeten zijn voordat de diagnose hoge bloeddruk gesteld mag worden.

Heeft je huisarts geconstateerd dat je bloeddruk te hoog is dan kan deze je doorverwijzen indien dat nodig wordt geacht.

Meestal zal je op de polikliniek van het ziekenhuis onderzocht worden door een vasculair verpleegkundige.

Onderzoek

Een vasculaire verpleegkundige kan een aantal onderzoek doen. Je zal gevraagd worden een vragenlijst over je leefstijl in te vullen en er kan een hartfilmpje worden gemaakt.

Daarnaast zullen de bloedvaten onderzocht worden en zal het bloed en urine onderzocht worden. De resultaten van deze onderzoeken zullen door een arts met je besproken worden.

Behandeling hoge bloeddruk

gezond-voedselBij een hoge bloeddruk zal de behandelend arts samen met jouw bekijken of er aanpassingen in je leefstijl nodig zijn. Als je bijvoorbeeld rookt dan zal de arts je adviseren om te stoppen met roken.

Ook zal er gekeken worden naar je eetpatroon en eetgewoontes. De arts kan je eventueel doorsturen naar een diëtiste welke je zal adviseren op het gebied van voeding.

Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het is daarom zaak om de bloeddruk terug te brengen naar gezonde waarden om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. De arts zal ook kijken naar andere risico factoren zoals een te hoog cholesterol of diabetes.

In veel gevallen is een verandering van de leefstijl al voldoende om de bloeddruk te verlagen. Mits adviezen goed worden opgevolgd natuurlijk.

De behandelend arts zal inschatten of het nodig is om bloeddrukverlagende medicijnen voor te schrijven.

Indien leefstijl adviezen goed worden nageleefd dan is het op termijn mogelijk dat er gestopt mag worden met de bloeddrukverlagende medicijnen. Stoppen met medicijnen zal je altijd in overleg met je behandeld arts moeten doen en nooit op eigen houtje.

7 tips bij een hoge bloeddruk

Tips bij een hoge bloeddruk:

Tip 1: Stop met roken

Stop met roken als je rookt. Dit is beter voor je bloeddruk en verlaagt het risico op overlijden door een hartaanval (bron).

Tip 2: Pak overgewicht aan

koolhydraatarm-dieet-voedingsmiddelenIndien je overgewicht hebt dan zal je moeten afvallen. Hoe meer overgewicht je hebt hoe groter de kans op een hoge bloeddruk (bron).

Streef naar een gezond gewicht om je bloeddruk te verlagen. In dit artikel lees je hoe je kan bepalen wat voor jouw een gezond gewicht is.

Om overgewicht aan te pakken kan je goede resultaten behalen met een koolhydraatarm dieet.

Een koolhydraatarm dieet verlaagt het risico op hart- vaatziekten (bron, bron, bron, bron, bron).

Een koolhydraatarm dieet verlaagt tevens de kans op aderverkalking (bron).

Tip 3: Pak stress aan

Heb je last van stress? Dan is het zaak om dit aan te pakken.

mediterenIndien je veel stress ervaart door je werk dan zal je dit moeten bespreken met je leidinggevende.

Wellicht kunnen er zaken anders geregeld worden waardoor er minder druk bij jouw komt te liggen.

Andere oplossingen zijn een andere functie binnen hetzelfde bedrijf of een carrière switch naar een baan waarvan je energie krijgt in plaats van dat deze energie van je vreet.

Hoe dan ook, je zult in ieder geval moeten leren met omgaan met stress. Meditatie is een techniek waarmee je beter om kan gaan met stress. Regelmatig mediteren zorgt voor een verlaging van de bloeddruk (bron).

In mijn artikel over bijnieruitputting (het gevolg van stress) bespreek ik wat je zoal tegen stress kunt doen.

Tip 4: beweeg meer

Door te sporten kan je de bloeddruk verlagen of een hoge bloeddruk voorkomen. (bron).

Algemene adviezen wat betreft beweging zijn minimaal 5 maal per week een half uur bewegen of sporten. Je kunt bijvoorbeeld gaan fietsen, hardlopen, zwemmen of (stevig) wandelen.

Tip 5: Eet geen drop

Eet geen drop en drink geen zoethoutthee, dit verhoogt de bloeddruk.

Tip 6: Drink geen alcohol

Dit lees je liever niet als je van een wijntje of een biertje houdt maar idealiter drink je helemaal geen alcohol (bron). Als je dan toch wilt drinken hou het dan bij één consumptie per dag en drink liever niet iedere dag.

Tip 7: weet wat je eet

Je voeding is erg belangrijk als je je bloeddruk wilt verlagen. Sommige dingen zijn juist goed om te eten terwijl je andere dingen beter niet kunt eten.

Beter niet eten

Dingen die je beter niet kunt eten zijn:

 • Geraffineerde koolhydraten (brood, koek, gebak, repen, crackers)
 • Suikers (en alles waarin suiker is verwerkt)
 • Kunstmatige zoetstoffen (aspartaam, sucralose, saccharine etc)
 • Zoethoutwortelextract (drop, zoethoutthee)
 • Zout (niet teveel natrium)

Goed om te eten

Wat juist goed voor je bloeddruk is:

 • Omega 3 vetzuren (vette vis, noten, avocado’s, olijfolie)
 • Kalium- en magnesiumrijke voeding (banaan, avocado, noten, zaden)
 • Voedingsvezels (groenten, fruit, noten, zaden, lijnzaad, chiazaad)
 • Vitamine C rijke voeding (bessen en citrusvruchten)
 • Nitraatrijke voeding (bietjes, spinazie, sla, andijvie)
 • Voeding welke rijk is aan antioxidanten zoals groene thee en pure chocolade
 • Knoflook

In mijn uitgebreide artikel hoge bloeddruk verlagen lees je precies wat je wel kunt eten en wat je beter niet kunt eten om je bloeddruk te verlagen naar gezonde waarden.

De eerste 4 tips in dat artikel heb ik in videoformaat gedaan:

https://www.youtube.com/watch?v=Qkx4WVg6lXo

Doe mijn gratis dieet test en ontdek welke dieet voor jou het meeste resultaat oplevert

Wil je succes maar wil je je tijd niet verspillen aan diëten die niet passen bij jouw situatie?

Met al mijn kennis en ervaring heb ik een korte test ontwikkeld. De uitslag geeft je een dieet dat het beste past bij jouw situatie, jouw persoonlijkheid en jouw behoeften.

Hiermee vergroot je je kansen op een succesvol dieetproces, zonder jojo-effect of andere vervelende bijeffecten.

Het duurt slechts enkele minuten.

Ga naar de test en ontdek welke dieet het beste bij jou past  »»

Drs. Oscar Helm

MSc Oscar Helm is afslankcoach, voedingsdeskundige, dieetpsycholoog, orthomoleculair therapeut en bestseller-auteur. Met HappyHealthy.nl heeft hij het doel om mensen te informeren en te inspireren om de meest optimale en gezonde leefstijl keuzes te maken op basis van wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

6 Reacties op "Hoge Bloeddruk (Hypertensie): Uitleg, 8 Symptomen, 20 Oorzaken & 7 Tips"

 1. Just Ray

  says:

  Mijn hoge bloeddruk werd ook flink verlaagd toen ik 25 kg ben afgevallen met een koolhydraatarm dieet. Ik had zelfs voorgesteld aan de arts om mijn medicijnen te verlagen, daar ging hij toen mee akkoord. Wel absurd dat ik nooit van mijn huisarts te horen heb gekregen dat ik dit zelf kon behandelen door af te vallen. Blijkbaar verstrekt men liever medicijnen!

 2. Wibi

  says:

  Hallo, ik zou graag de beste behandeling voor een hoge bloeddruk willen weten? Kan iemand me dat vertellen? Graag hoor ik van U, Groet, Wibi.

  • Gerardus Utrecht

   says:

   Een hoge bloeddruk heeft vaak te maken met een ongezonde leefstijl.
   Wat ik weet en wat trouwens ook in het artikel staat is dat:
   Afvallen, stoppen met roken, een gezond dieet volgen, hoeveelheid zout verminderen, alcoholgebruik beperken en meer bewegen goed helpen om je hoge bloeddruk te verlagen. Met name het stoppen met roken, gezond eten en veel wandelen heeft mij ontzettend geholpen om de bloeddruk onder het niveau van 140/90 mmhg te krijgen.

   • Jody

    says:

    Klopt Gerard!

    Het type dieet dat mij werd aangeraden was het DASH dieet). Dit zou effectief zijn bij het verlagen van de hoge bloeddruk. Bij het DASH-dieet moet je porties nemen van verschillende voedingsgroepen, waaronder fruit, groenten en volle granen. Ook wordt aangeraden om meer voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan magnesium, kalium en calcium.

    Ik zou alleen oppassen met een DASH of koolhydraatarm dieet als je daarvoor medicatie gebruikt. Er bestaat dan het risico dat je een te lage bloeddruk krijgt. Persoonlijk heb ik liever een gezonde bloeddruk met behulp van gezonde voeding dan medicatie!

    Groet, Jody

 3. Corrie Breukelen

  says:

  Goed artikel Oscar! Veel factoren kunnen inderdaad hoge bloeddruk veroorzaken. Bij mij kwam het vooral (althans dat denk ik) door overgewicht en stress en te weinig fruit en groenten eten.
  Het goede nieuws is dat wanneer je veel gewicht verlies je bloeddruk kan dalen en de bloedvaten weer ‘rekbaar’ worden. Een verlaging zou ook helpen met diabetes en slaapapneu. De sleutel is denk ik vooral door gezonder te eten.
  Groetjes Corrie

 4. Th.W. van Kampen

  says:

  Hallo, allemaal waar.
  Ik ben 70 en heb via 3 maandelijks doktersbezoek en bloedcontrole mijn bloeddruk ondercontrole en beneden de normwaarden.
  Onlangs zittend voor de TV kreeg ik een soort aanval van transpiratie, duizeligheid en opkomende braakneigingen. Ik maakte me ongerust en ben naar de huisartsenpost gereden. Daar bleek de bloeddruk 190/100 te zijn. Hart, longen en suiker waren binnen de normen.
  Voor mij een totaal nieuw gebeuren. Een reden kon niet worden gegeven. Weer naar huis met de opdracht houd het in de gaten?
  Ja leuk maar wat doe ik tegen deze acute aanval, die ik het weekeinde nog 2 keer in mindere mate kreeg.?

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *